Prejsť na obsah

Vláda opätovne schválila zmluvy na štátne nájomné bývanie

Unsplash

Do projektu tak ako investori vstupujú spoločnosti Vienna Insurance Group a WBG Wohnen und Bauen.

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Vláda sa vrátila k výberu investičných partnerov na základe zákona o štátnej podpore nájomného bývania.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Znova schválila návrhy investičných zmlúv Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania so spoločnosťami Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (Kooperativa) so sídlom v Bratislave a WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbH (WBG) so sídlom vo Viedni.

Kabinet zároveň odsúhlasil ich účasť na štátom podporovanom nájomnom bývaní v postavení investičných partnerov aj návrh kritérií výberu investičných partnerov. Dôvodom opätovného prerokovania problematiky bola formálna chyba uvedenej agentúry, predtým kabinet schválil zmluvy a kritériá začiatkom decembra 2022.

Obaja investiční partneri by mali postaviť, resp. kúpiť perspektívne deväťtisíc nájomných bytov zhruba za 1,5 miliardy eur. Kooperativa má podľa zmluvy investovať do výstavby, akvizície a prevádzky minimálne päťsto bytov v prvej fáze s dlhodobou ambíciou postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku spolu minimálne štyritisíc nových bytov.

V prípade WBG je to v prvej fáze päťsto a spolu najmenej päťtisíc bytov. Štát chce cez svoju agentúru postaviť v nasledujúcich rokoch na Slovensku v rámci dostupného nájomného bývania minimálne stotisíc nových bytov. Investiční partneri po účinnosti zmlúv požiadajú o členstvo v agentúre podľa jej stanov.

Vláda tiež vzala na vedomie správu Štatistického úradu SR z decembra k návrhom investičných zmlúv. Tie podľa štatistikov ohraničujú riziká preberané verejnou správou, pričom riziko výstavby aj dopytu sú plne prenesené na súkromného partnera. Záväzky preberané súkromným partnerom patria do sektora korporácií a neovplyvňujú dlh sektora verejnej správy, pričom záväzky a povinnosti partnerov nepredstavujú záväzky a povinnosti sektora verejnej správy s vplyvom na deficit a dlh.

Skupina Vienna Insurance Group (VIG) cez Kooperativu prejavila významný záujem investovania do projektu dostupného nájomného bývania na Slovensku. Celkové konsolidované aktíva skupiny sú približne 52 miliárd eur.

VIG je poprednou poisťovacou skupinou v Rakúsku, v strednej a vo východnej Európe, podniká cez dcérske spoločností a pobočky v 30 krajinách v regióne. Kooperativa sa rozhodla byť investičným partnerom a participovať na projekte dostupného nájomného bývania na Slovensku, v tejto oblasti chce preinvestovať približne 500 miliónov eur.

Skupina VIG má približne 40-ročné skúsenosti v sektore nehnuteľností, jej investície do neziskových bytových spoločností vo Viedni a v ďalších rakúskych spolkových krajinách mali koncom roka 2020 účtovnú hodnotu približne 4 miliardy eur.

WBG je člen skupiny BWS Gemeinnützige allgemeine Bau- , Wohn- und Siedlungsgenossenschaft, registrierte Gen.m.b.H (BWSG). BWSG je jedným z popredných poskytovateľov cenovo dostupného nájomného bývania v Rakúsku.

Celkové aktíva skupiny sú približne 1,5 miliardy eur, pričom podiel vlastného imania je približne 20 % a na Slovensku chce do dostupného nájomného bývania preinvestovať 1 miliardu eur. BWSG má vyše 110-ročnú históriu v prevádzkovaní dostupného bývania v Rakúsku.

💡
Kabinet opäť schválil návrhy dvoch investičných zmlúv pre štátom podporované nájomné bývanie.

Komentáre

Najnovšie