Prejsť na obsah

Zmeny v spoločnostiach by mali dostať vlastný zákon

Unsplash

Do pripomienkového konania poslalo návrh ministerstvo spravodlivosti.

BRATISLAVA 13. januára (SITA) – Slovensko dlhodobo trápi problém rozkúskovanej legislatívy. Podobné problémy sú často upravené v niekoľkých rozdielnych zákonoch. Pri zmenách právnej formy obchodných spoločností má čoskoro nastať zmena.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Splynutie, zlúčenie, rozdelenie, ako aj zmeny právnej formy obchodných spoločností a družstiev by už čoskoro mohli mať na Slovensku jednotnú, ucelenú a prehľadnú právnu úpravu.

Ministerstvo spravodlivosti SR totiž predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev. Ten v tejto oblasti preberá viaceré smernice Európskej únie. V prípade schválenia by nová legislatíva mala platiť od júna tohto roka.

„Nakoľko cieľom návrhu zákona je pre spoločnosti vytvoriť jasnejší rámec, ako postupovať pri premene, cezhraničnej premene a zmene právnej formy, usporadúvajú sa tieto pravidlá tak, aby pre každú právnu formu boli jasné požiadavky danej transakcie. V oblasti vnútroštátnych premien sa pravidlá v zásade preberajú z Obchodného zákonníka a dáva sa im nová štruktúra. Zavádza sa nový inštitút čiastočného rozdelenia, a teda rozštiepenia," objasňuje rezort v dôvodovej správe.

V súčasnosti je uvedená problematika obsiahnutá v Obchodnom zákonníku. Keďže však do neho bola dopĺňaná priebežne, je zložito usporiadaná a fragmentovaná.

Návrh zákona tak vychádza z ustanovení Obchodného zákonníka, dopĺňa ho však o nové postupy pre cezhraničnú mobilitu spoločností s úmyslom jej väčšej podpory, a tiež s cieľom poskytnúť primeranú ochranu vlastníkom obchodných podielov alebo akcií, veriteľom a zamestnancom.

Súčasne návrh prichádza so zmenami, ktoré si vyžiadala prax.

Legislatíva zavádza novú terminológiu, zvolený bol pojem premena ako nové označenie pre uvedené typy zmien v obchodných spoločnostiach. Premenou sa pritom rozumie fúzia, teda splynutie a zlúčenie spoločností, a rozdelenie spoločností.

Zmeny právnej formy zahŕňajú zmenu právnej formy a cezhraničnú zmenu právnej formy. Legislatíva zavádza nové inštitúty ako odštiepenie, cezhraničné rozdelenie či cezhraničná zmena právnej formy.

💡
Premeny právnych foriem obchodných spoločností by mali mať jednotnú úpravu.

Komentáre

Najnovšie