Prejsť na obsah
Unsplash

Chaos spôsobil nesprávne uvedený pojem v zákone.

BRATISLAVA 29. decembra (SITA) - Vážna nezrovnalosť v zákone o konkurze a reštrukturalizácii je definitívne odstránená. Prezidentka SR Zuzana Čaputová totiž podpísala novelu uvedenej legislatívy.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Chyba sa do zákona dostala pri schvaľovaní legislatívy o riešení hroziaceho úpadku, ktorej súčasťou bola aj novelizácia zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Jej dôsledkom bol výrazne sťažený prístup veriteľov k uplatneniu si svojich nárokov v konkurznom konaní.

Zmeny sa budú uplatňovať od februára budúceho roka.

Problém nastal v paragrafe upravujúcom postavenie veriteľa v konkurznom konaní. Nečakane v ňom bol použitý pojem „dlžník“ a celé ustanovenie pôsobilo zmätočne.

Išlo o zjavnú nesprávnosť, ktorá zostala v legislatívnom procese nepovšimnutá a upozornili na ňu až adresáti právnej normy, ktorým v praxi spôsobovala vážne problémy pri uplatňovaní si ich pohľadávok.

V rámci úpravy sa tak pojem „dlžník“ nahrádza pojmom „veriteľ“.

💡
Vážna nezrovnalosť v zákone o konkurze a reštrukturalizácii je definitívne odstránená.

Komentáre

Najnovšie