Prejsť na obsah
Unsplash

Rozhodnutie dnes potvrdila Rada Protimonopolného úradu SR.

BRATISLAVA 18. januára (SITA) – Pokuta milión eur pre Chemes Humenné za zneužívanie dominantného postavenia je právoplatná. Dnes o tom rozhodla Rada Protimonopolného úradu SR (PMÚ).

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Spoločnosť je povinná zdržať sa správania v priemyselnom parku a odstrániť protiprávny stav do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, uložená pokuta je vo výške 1,18 milióna eur.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 27. decembra 2022. Ako v stredu informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská, voči tomuto rozhodnutiu sa spoločnosť môže domáhať preskúmania súdom.

V správnom konaní bolo posudzované zneužívanie dominantného postavenia spoločnosti Chemes.

V období od 1. augusta 2017 do vydania prvostupňového rozhodnutia PMÚ 29. septembra 2021 zaväzovala spoločnosti vykonávajúce podnikateľskú činnosť v priemyselnom parku Chemes odoberať od nej stlačený vzduch, chlad, dusík, plyn a elektrinu a zároveň im znemožňovala, aby si tieto tovary vyrábali samy alebo ich odoberali od tretích strán.

Chemes je na viacerých úradom zadefinovaných relevantných trhoch jediným dodávateľom a môže sa tak správať nezávisle od iných subjektov, vrátane svojich zákazníkov.

„Keďže niektorí zákazníci, ktorými sú predovšetkým veľké výrobné spoločnosti, nemôžu v primeranom čase premiestniť svoju podnikateľskú činnosť bez významných finančných nákladov z priemyselného parku Chemes inam, dochádza k ich ekonomickej naviazanosti na podnikateľa Chemes, čo mu umožňuje využívať svoju ekonomickú silu aj tam, kde by mohlo existovať konkurenčné prostredie,“ priblížila Oľšavská.

To podľa PMÚ predstavuje priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných obchodných podmienok.

Ide o zneužitie dominantného postavenia na trhu prevádzkovania priemyselného parku Chemes a na trhoch výroby a rozvodu tepla, odberu kondenzátu, distribúcie elektriny, výroby a dodávky demineralizovanej vody, výroby a dodávky dekarbonizovanej vody, výroby a dodávky zmäkčenej vody, dodávky pitnej vody, odvádzania odpadových vôd a distribúcie plynu.

A to je podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie a zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázané.

💡
Rada PMÚ potvrdila vyše miliónovú pokutu pre Chemes, dôvodom je zneužívanie dominantného postavenia.

Komentáre

Najnovšie