Prejsť na obsah

Vo WebSupporte Michala Trubana dostávajú zamestnanci výplatnú pásku, ktorá im hovorí viac

Najväčší poskytovateľ hostingu na Slovensku WebSupport ide prístupom k svojim zamestnancom príkladom aj pre ďalšie slovenské firmy. Svojim zamestnancom totižto poskytuje nespočetné množstvo výhod, ako napríklad pracovný čas len toľko, koľko na splnenie svojej práce a povinností potrebujú. Najnovšie však zamestnancov WebSupportu teší aj výplatná páska, ktorá im povie o ich plate viac, čím môžu ísť príkladom množstvu iných spoločností. Viac o novej výplatnej páske napísal na blogu WebSupport.sk Senior Admin spoločnosti Tomáš Čorej a my vám ho nižšie prinášame v nezmenenej podobe. Skúste podobné zmeny navrhnúť aj vo vašej firme! :)

Vyplácanie mzdy na Slovensku je jedna veľká tragédia. Začína to pojmami ako hrubá mzda, cena práce, superhrubá mzda, ultrahypermega mzda a končí to neprehľadnou výplatnou páskou, ktorej nerozumejú ani tety v sociálnej poisťovni.

Výsledok je taký, že samotní zamestnanci sú častokrát prekvapení, keď vidia, aká suma im pristála na ich účte a nevedia, aká je vlastne ich cena – reálna mzda. V rámci nášho hackatonu sme sa rozhodli, že nebudeme čakať na múdrych politikov a tento problém vyriešime pomocou technológií a kvalitného dizajnu. Cieľom je uľahčiť ľuďom orientáciu v zložitom systéme a spraviť z nich trošku uvedomelejších občanov. Vyskúšajte tieto pásky aj u vás vo firme.

Prvotná idea

Na začiatku bola idea, že výplatnou páskou by bolo možné komunikovať bežným ľudom hospodárenie štátu. Položky by boli naškálované na jednotlivé sumy, v ktorých sa pohybuje výplata bežného človeka. Je totiž oveľa jednoduchšie si predstaviť, ak niekto (kto hospodári s vašimi peniazmi) ukradne alebo neefektívne vynaloží 100 € namiesto 100 000 000 €.

WS stará výplatná páska

Realita a možnosti

Uvedomili sme si však, že najprv musíme vyriešiť iný problém – zúfalý a neefektívný vzhľad výplatných pások. S takým dizajnom môže zamestnávateľ len ťažko chcieť, aby jeho zamestnanec lepšie chápal, ako je jeho mzda rozdelená medzi ním a štátom a akú skutočnú výplatu dostáva. Výplatná páska mu v tomto prácu rozhodne neuľahčuje.

Náš úvodný brainstorming bol plný nápadov a projekt mal prinajmenšom zachrániť svet pred korupciou a neprávom. Od pôvodných predstáv, že výplatná páska by mohla slúžiť ako médium na šírenie informácií, typu koľko z vašej výplaty išlo na predražené IT tendre, sme museli upustiť a vrátiť sa do reality.

Návrh novej výplatnej pásky

Kedže bol tento projekt limitovaný na necelé 2 dni nášho hackathonu, je nutné  ho chápať  ako verziu 0.1 . Uvedomujeme si, že páska v podobe, v akej je navrhnutá, nie je použiteľná ako náhrada za reálnu výplatnú pásku. Pri návrhu dizajnu sme sa snažili ničím neobmedzovať a pozrieť sa na problém z úplne iného pohľadu a to tak, aby bolo zamestnancovi jasné, koľko reálne peňazí dostáva a koľko z toho odvádza štátu. Z toho nám vyplynulo, že vlastne neexistuje pojem celková cena práce, čistá alebo hrubámzda.

1. časť výplatnej pásky – hlavička:

Pásku sme rozdelili na 3. základné časti. V hornej časti je priestor pre logo firmy a informácia o období, za ktoré je páska vystavená.

WS1

2. časť výplatnej pásky – základné údaje:

Táto časť prešla asi najväčšou zmenou. Z obrovského množstva informácií, ktorým málokto rozumie, sme vybrali zopár, podľa nás dôležitých. Nachádza sa tu samozrejme meno zamestnanca, počet odpracovaných hodín a zostávajúce dni dovolenky.

Koláčový graf zobrazuje množstvo peňazí, ktoré odvádza zamestnanec štátu. Posledná sekcia patrí položkám, ktoré sa môžu každý mesiac meniť ako napríklad prémie, zrážka zo mzdy, stravné lístky a podobne.
WS2

3. časť výplatnej pásky – odvody a zrážky:

Dostávame sa k hlavnej časti celého nášho projektu. Tu sa udiali asi najväčšie zmeny a to cena práce, odvody, dane a mzda.

Prvým číslom je “Tvoja mzda čím je myslená celková cena práce. Keďže hlavnou myšlienkou bolo prestať komunikovať položku hrubá mzda, nahradili sme ju celkovou cenou práce ktorú sme pomenovali Tvoja mzda. Pod týmto názvom sa totiž skrýva skutočná cena práce, ktorú za zamestnanca zamestnávateľ musí zaplatiť.

Ďalším údajom sú “Odvody a dane”. Snažili sme sa o zjednotenie odvodov zamestnávateľa a zamestnanca do jedného čísla a pracovali sme s hypotézou, že peniaze, ktoré za zamestnanca zamestnávateľ odvádza, sú vlastne jeho. Myslíme si, že každý zamestnávateľ by ich dal radšej svojim zamestnancom ako odviedol štátu.

Posledné číslo “Zostatok”, je vlastne čistá mzda, ktorá príde zamestnancovi na účet.

Pri každom čísle nájdete aj prehľadné percentuálne vyjadrenie. Pri takomto zobrazení si môžete ľahko uvedomiť, že z vašej výplaty odchádza každý mesiac skoro polovica do štátu. Ak ste to nevedeli, asi to nebude pre vás príjemné zistenie.

WS3

Našim cieľom však nie je nabádať ľudí, aby neodvádzali dane alebo pracovali na “čierno”. Našim želaním je, aby si čo najviac ľudí resp. zamestnancov uvedomilo skutočnú cenu práce, aký je význam jednotlivých položiek na výplantnej páske a lepšie chápali odvodový systém štátu. Možno si lepšie budú vedieť predstaviť, aké ťažké je dnes podnikať na Slovensku a nebudú podporovať politiku, ktorá toto prostredie neustále znevýhodňuje.

Výplatná páska s  “hrubou mzdou” okolo 740€

Výplatná páska s “hrubou mzdou” okolo 740€

Technické detaily

Z pohľadu funkčnosti sme chceli mať systém, ktorý by bol čo najjednoduchšie integrovateľný do naších HR procesov. Systém si nemohol vyžadovať zásahy do mzdového systému našej účtovnej firmy a zároveň musel byť čo najjednoduchší na použitie pre HR. U nás je výstupom od účtovnej firmy PDF zo mzdového systému firmy Hour Software, ktorý je používaný na generovanie viac ako 240 000 vyplatných pások mesačne na Slovensku.

Systém sme si na začiatku predstavovali ako webové rozhranie, do ktorého si naše HR oddelenie nahrá PDF a následne ho spracuje a vygeneruje nové PDF s dizajnom, podľa našich predstáv.

Uvažovali sme, či je možné napísať všeobecný parser, ktorým by bolo možné vyparsovať ľubovoľné PDF. Pri bližšom skúmaní rôznych vzoriek výplatnej pásky, z rôznych mzdových systémov sme sa rozhodli, že bude nutné naprogramovať parser, resp. driver pre konkrétny mzdový softvér.

Parser je v podstate pomerne jednoduchý a pozostáva z troška UNIXovej mágie, tj. program pdftotext, sed a awk:

pdftotext -raw VyplatnePasky_jun2015.pdf – |  sed -r -e ‘s/[0-9] – ([a-zA-Z].+)/\n\1/g’ -e ‘s/[0-9] [A-Z]/\n/g’  | ./hour.awk

hour.awk predstavuje náš skript v jazyku awk, ktorý už spracúva textový výstup predošlých príkazov a vygeneruje na výstupe XML .

XML formát bol zvolený z dôvodu flexibility vstupov, výstupov a transformácií. Ak by nejaký mzdový softvér umožnoval export priamo do XML (nevylučujeme, že to už vedia), bude možné použiť priamo tento export. Všetko teda záleží len od drivera, ktorý na vstupe môže dostať ľubovoľný vstup a na výstupe nami definované XML.

Uvažovali sme napríklad aj o driveri, ktorý by sa snažil o analýzu výplatnej pásky z fotky a následne by ju pomocou OCR prečítal. Výstupy pri testovaní však neboli presvedčivé, preto sme sa touto cestou ďalej nezaoberali.

Z XML je vygenerované XHTML, ktoré je možné vytlačiť, exportovať do PDF alebo zobraziť ako webstránku.

Vlastne ide len o to, ako z neštrukturovaných dát ako je PDF, vytvoriť dáta štrukturované a následne ich pekne zobraziť.

Výsledok – nová výplatná páska

Aktuálne u nás prebiehajú prvé pokusy, no už pri rozdávaní výplatných pások za jún sme dostávali rôzne otázky zamestnancov na jednotlivé položky. Bolo zaujímavé sledovať rozčarovanie niektorých našich kolegov nad tým, ako málo im zostalo na výplatnej páske z celkovej sumy skutočnej práce. Obzvlášť zaujímavé boli tiež dotazy na výšku odvodov alebo napr. čo je to rezervný fond solidarity.

Od júla používajú vo WebSupporte takéto nové výplatné pásky

Od júla používajú vo WebSupporte takéto nové výplatné pásky

Budeme radi, ak sa nám podarí zvýšiť u našich zamestnancoch povedomie a prípadne aj záujem o to, ako sa narába s ich vlastnými peniazmi.

Celý projekt si samozrejme nechceme nechať pre seba, ale radi jeho zdrojové kódy sprístupnime. Zároveň si vieme predstaviť ešte lepšie a prehľadnejšie dizajny a integráciu s väčším množstvom mzdových systémov a ako samostatnú webovú službu.

Ak vás tento projekt zaujal a chceli by ste o ňom vedieť viac, prípadne sa zapojiť do jeho aktivít, napíšte nám na mojavyplata@websupport.sk. Úplne najlepšie však bude, ak sa zapojíte aktívne a pošlete svojim zamestnancom podobnú výplatnú pásku ;) 

Titulná foto: hn.hnonline.sk

Komentáre

Najnovšie