Prejsť na obsah

Viac spolupráce a menej regionálnych organizácií by malo pomôcť cestovnému ruchu

Unsplash

S týmito návrhmi prišiel Útvar hodnoty za peniaze. Máme totiž najnižší podiel zahraničných turistov na hlavu.

BRATISLAVA 20. januára (SITA) – Lepšia koordinácia aktivít celoštátnej organizácie Slovakia Travel a regionálnych organizácií cestovného ruchu.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Zároveň by vláda mala prehodnotiť financovanie a samotnú existenciu lokálnych pobočiek, keďže ich úlohu prebrala celoštátna organizácia.

To odporúča Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ako optimálnu podporu cestovného ruchu na Slovensku.

„Slovensko je v rámci Európskej únie piatou krajinou s najnižším podielom zahraničných turistov k počtu obyvateľov,“ upozornila na sociálnej sieti analytická inštitúcia s tým, že propagáciu celej krajiny doma aj v zahraničí má na starosti Slovakia Travel.

Pomáha zjednotiť marketing a propagáciu krajiny, ale vyhodnotiť efektívnosť jej aktivít je podľa ÚHP komplikované, keďže vznikla len v roku 2021 a zatiaľ má len základné ciele - zvýšenie atraktivity Slovenska ako turistickej destinácie.

„Chýbajú kľúčové ukazovatele, podľa ktorých by sa efektívnosť agentúry vyhodnocovala,“ podotkla organizácia.

Slovakia Travel má v tomto roku rozpočet takmer 26 miliónov eur, vlani mali jej výdavky dosiahnuť približne 22 miliónov eur.

Podľa analytikov je to v porovnaní so zahraničnými agentúrami na podporu cestovného ruchu vysoko nad priemerom, pričom agentúra podporuje projekty, pri ktorých je náročné určiť pozitívny vplyv na sektor turizmu.

„Podobný centrálny typ agentúry využíva 21 krajín EÚ. K veľkosti sektora dáva Slovensko v porovnaní s nimi agentúre výrazne viac,“ uviedol ÚHP.

Ako inštitúcia ďalej poznamenala, Slovakia Travel má v pomere k pridanej hodnote sektora turizmu trikrát vyššie výdavky ako obdobné agentúry v zahraničí.

„Vysoké výdavky Slovakia Travel potvrdzuje aj porovnanie s výškou HDP, kde Slovensko hneď po Chorvátsku poskytuje najvyšší objem financií agentúre na podporu turizmu,“ priblížil ÚHP.

Chorvátsko má pritom najvyšší podiel turizmu na tvorbe HDP zo všetkých krajín OECD. Hoci podiel domácich turistov je podľa analytikov už teraz oproti zahraničiu vysoký, marketingová kampaň Slovakia Travel cieli práve na nich.

„Veľká časť výdavkov smeruje do projektov, pri ktorých je náročné určiť dopad na rast turizmu na Slovensku,“ tvrdí ÚHP.

Koordináciu na regionálnej úrovni sčasti zabezpečujú oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), ktoré združujú podnikateľov a zdieľajú náklady na propagáciu.

Na ich podporu štát dáva ročne viac ako sedem miliónov eur, spolu s podporou krajských organizácií cestovného ruchu viac ako osem miliónov eur. Tieto organizácie podporujú a vytvárajú podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chránia záujmy svojich členov.

Schéme podpory organizácií cestovného ruchu podľa ÚHP chýbajú kľúčové ukazovatele na vyhodnotenie jej efektívnosti.

Podľa analytikov od roku 2016 sa znižuje koncentrácia financovania najväčších oblastných organizácií v prospech menej rozvinutých regiónov.

Podporiť turizmus na Slovensku sa štát snažil aj cez zníženú DPH na ubytovanie a rekreačné poukazy, podľa ÚHP ich efektivita je otázna.

Dotáciám v cestovnom ruchu sa bude inštitúcia venovať popri priebežnej aj v pripravovanej záverečnej správe k revízii výdavkov v rôznych odvetviach.

💡
Lepšou koordináciou organizácií možno zefektívniť podporu cestovného ruchu, očakáva Útvar hodnoty za peniaze.

Komentáre

Najnovšie