Prejsť na obsah

VIA IURIS a ďalšie mimovládky sú proti novele stavebného zákona. Porušuje ústavné právo na vlastníctvo, tvrdia

Návrh predložili poslanci z hnutia Sme rodina.

BRATISLAVA 5. decembra (SITA) – Organizácie z tretieho sektora sa obávajú nekontrolovanej výstavby. Tú môže podľa nich spustiť navrhovaná novela zákona stavebného zákona, ktorú v parlamente predložili poslanci za hnutie Sme rodina Miloš Svrček, Jozef Lukáč a Petra Hajšelová.

Upozornilo na to v pondelok vyše tridsať mimovládnych a odborných organizácií vrátane Via Iuris. Pre viaceré zásadné nedostatky vyzývajú poslankyne a poslancov parlamentu, aby novelu stavebného zákona odmietli, pretože môže z územného konania, kľúčového procesu pri povoľovaní výstavby, urobiť bezvýznamný, formálny krok.

Podľa mimovládnych organizácií ide o ďalšiu dôležitú zmenu zákona, pri ktorej poslanci obchádzajú štandardný legislatívny proces a právo verejnosti na účasť v ňom, čím ignorujú základné princípy právneho štátu. Posúdenie, či je plánovaná stavba v súlade s územným plánom, je kľúčovou otázkou v územnom konaní. Ak stavba nie je v súlade s územným plánom, nemožno ju povoliť.

Podľa návrhu trojice poslancov Sme rodina by malo podstatnú časť procesu nahradiť tzv. územné stanovisko obce, ktoré má potvrdiť súlad činnosti s územným plánom.

Presunutie takejto významnej právomoci výlučne do kompetencie obce podľa organizácií môže viesť k zvýšenému korupčnému riziku pri vydávaní stavebných povolení, a to najmä preto, že obec vydá stanovisko bez vyjadrení štátnych orgánov a odborných organizácií, a toto stanovisko nebude preskúmateľné žiadnym iným orgánom.

„Takáto úprava stavebného zákona nielenže zvýhodňuje developerov na úkor verejného záujmu, ale tiež porušuje medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, najmä Aarhuský dohovor," uviedla právnička Via Iuris Ivana Figuli. Návrh poslancov by podľa organizácií de facto legitimizoval svojvoľné rozhodnutia starostov o tom, kto a kde môže stavať.

Podľa návrhu novely má na vydanie územného stanoviska stačiť, ak obec potvrdí, že plánovaná výstavba je v súlade s jej územným plánom. Problémom však je, že približne polovica obcí územný plán vôbec nemá.

Poslanci tiež navrhujú, aby ako podklad pre vyvlastnenie pozemku postačovalo územné stanovisko obce. „V praxi to bude znamenať, že na základe jednej pečiatky obecného úradu môže začať vyvlastňovanie súkromných pozemkov pre stavbu, pri ktorej ešte nie je vôbec jasné, či a na základe akých podmienok bude vlastne povolená," priblížila Figuli.

Advokátka Eva Kováčechová spolupracujúca s Via Iuris tvrdí, že tento návrh je absurdný, keďže územné stanovisko sa vydáva mimo režimu správneho poriadku a majiteľ pozemku ho nemôže nijakým spôsobom namietať. „Ide tak o neprípustný zásah do vlastníckeho práva garantovaného Ústavou Slovenskej republiky," dodala.

💡
Zmena v stavebnom zákone zasahuje do vlastníckeho práva a poslanci by ju mali stiahnuť, hovoria mimovládky.

Komentáre

Najnovšie