Prejsť na obsah

Štát podporil minulý rok bývanie viac ako 200 miliónmi

Unsplash

Do konca minulého roka uzavrel Štátny fond rozvoja bývania 435 úverových zmlúv.

BRATISLAVA 18. januára (SITA) – V minulom roku Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) podporil projekty v hodnote viac ako 215 miliónov eur.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Vyhovel takmer šesťsto žiadateľom o obnovu a obstaranie bezmála 23-tisíc bytových jednotiek, resp. ubytovacích buniek.

Do konca minulého roka uzavrel 435 úverových zmlúv zhruba za 161,5 milióna eur na približne 16 700 bytov. Viac než sedemsto záujemcov požiadalo elektronicky o štátnu podporu bývania v pôvodnom objeme skoro 323 miliónov eur.

Vyplýva to zo stavu posudzovania žiadostí k 31. decembru 2022 zverejneného na portáli ŠFRB.

Najväčšia vlaňajšia priznaná podpora z jej takmer dvadsiatich účelov bola určená v objeme 141 miliónov eur viac než štyristo žiadateľom na obnovu bytových budov s vyše 21-tisíc bytmi.

Fond pri tomto druhu podpory bývania podpísal vyše tristo zmlúv v objeme skoro 97 miliónov eur na obnovu domov s 15,5-tisíca bytmi.

Z uvedenej sumy uzavretých zmlúv pripadlo na zdroje štátneho rozpočtu vyše 54 miliónov eur, z pomoci Európskej únie pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT) cez 40 miliónov eur a z Integrovaného regionálneho operačného programu pre menej rozvinuté regióny 2,4 milióna eur.

ŠFRB tiež schválil podporu štyrom desiatkam obcí a miest vo výške 27,6 milióna eur na obstaranie takmer sedemsto nájomných bytov s dotáciou od ministerstva dopravy.

V tomto prípade uzavrel zmluvy okrem jedného so všetkými žiadateľmi za 24,5 milióna eur na šesťsto bytov a takisto podpísal kontrakty na zabezpečenie technickej vybavenosti k týmto bytom v objeme 2,8 milióna eur.

Priznaná podpora piatim právnickým osobám na obstaranie takmer 260 nájomných bytov dosiahla 17,5 milióna eur, z toho uzavreté zmluvy so štyrmi z nich zhruba na 250 bytov mali hodnotu necelých 17 miliónov eur.

Fond podpísal aj zmluvy za viac než 12 miliónov eur na obstaranie siedmich obecných zariadení sociálnych služieb s vyše 160 bytmi, ako aj na sociálne zariadenie so 40 bytmi pre právnickú osobu v objeme necelých dvoch miliónov eur.

Uzavrel takisto zmluvy na poskytnutie mladomanželských pôžičiek za viac ako 2 milióny eur na vyše dvadsať bytov.

ŠFRB navyše priznal zvýšenie pôvodnej podpory vyše sto žiadateľom v objeme takmer 10 miliónov eur, z toho uzatvoril 90 dodatkov k zmluvám zhruba za 8 miliónov eur.

O zvýšenie podpory o 12 miliónov eur žiadalo 132 záujemcov.

💡
Priznaná podpora na bývanie vlani dosiahla 215 miliónov eur, zmluvy mali objem 161,5 milióna eur.

Komentáre

Najnovšie