Prejsť na obsah

Ako sa slovenské scaleupy podieľajú na tvorbe našej budúcej ekonomiky

Záujem o odvetvie inovácií rastie a preto je dôležité zdôrazniť aj význam rýchlorastúcich spoločností, teda scaleupov. Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku – SAPIE vypracovala prvú analýzu svojho druhu, ktorá sa špecificky zameriava na slovenské prostredie týchto spoločností.

Najskôr si však poďme pre istotu vysvetliť pojem scaleup a jeho rozdiel oproti startupu. Scaleup vychádza zo startupu, kým startupom je inovatívna mladá začínajúca firma, ktorá môže ešte len hľadať svoje miesto na trhu, budovať svoj produkt, alebo sa obzerať po vhodnej skupine zákazníkov, scaleup by toto všetko už mal mať za sebou. Mal by mať zvalidovaný produkt a jeho hlavnou úlohou je (už len) rásť a zarábať.

V priebehu rokov 2000 – 2016 vzniklo na Slovensku 10871 firiem so zameraním na internetovú ekonomiku a kritériá scaleupov podľa OECD spĺňa 253 z nich. Tieto rýchlorastúce spoločnosti zažili najvplyvnejšie obdobie v roku 2013, keď vyprodukovali necelé jedno percento z celkového obratu všetkých aktívnych firiem na Slovensku. Potenciálne teda môžu mať výrazný vplyv na HDP krajiny. Najskôr je však potrebné uľahčiť podmienky ich rastu.

Medzi nedostatky súčasného stavu patrí napríklad:

  • nízky počet ľudí so skúsenosťami zo zahraničia, ktorí by spoločnosti rýchlejšie posúvali vpred;
  • slabá spolupráca medzi scaleupmi a univerzitami, ktorá by študentom uľahčila výber odboru a lepšie by ich pripravila na praktické fungovanie v biznise;
  • málo rozvinutá spolupráca s odborníkmi a konzultantmi zo zahraničia, ktorí by firmám pomohli s HR manažmentom, organizačnou štruktúrou, internou komunikáciou, firemnou kultúrou a ďalšími dôležitými procesmi;
  • legislatívne prekážky, ktoré spomaľujú rast a komplikujú export do zahraničia

SAPIE zbierala podnety od slovenských podnikateľov a na ich základe vytvorila zoznam odporúčaní, ktoré by tunajšiemu prostrediu mohli pomôcť:

  • odstránenie byrokratických prekážok – uľahčenie rastu spoločností vytvorením jednotného miesta poskytujúceho informácie o možnostiach rastu, napríklad o využívaní právnej formy jednoduchej akciovej spoločnosti;
  • úplné splatenie dane z pridanej hodnoty až po troch rokoch fungovania, keď spoločnosť vyprodukuje dostatočný zisk;
  • vytvorenie slovenského scaleupového fondu – v súčasnosti spoločnosti hľadajú nový kapitál najmä v zahraničí a v prípade ich predaja sa zisky nevracajú do slovenskej ekonomiky;
  • sprístupnenie krátkodobých pôžičiek od vlády na podporu rýchleho rastu;podpora talentu prostredníctvom manažérskych tréningov a zaradenia podnikateľských a digitálnych zručností na všetkých stredných a vysokých školách;
  • zníženie zamestnávateľských nákladov pomocou moderného zamestnávania – napríklad, v Lotyšsku vláda schválila inovatívnu daň pre startupy vo výške 252 eur mesačne, ktorá pokrýva dane, sociálne aj zdravotné odvody a zamestnanec ani zamestnávateľ ďalšie dane neplatia;
  • globálny rozvoj, ktorého súčasťou by bola úzka spolupráca so slovenskými veľvyslanectvami a so zahraničnými Slovákmi, ktorí by nadväzovali kontakt s potenciálnymi investormi pre Slovensko.

Viac údajov, analýz a odporúčaní, ktoré sa týkajú slovenského scaleupového ekosystému, nájdete v štúdii Titani zajtrajška – Štúdia rýchlorastúcich spoločností v prostredí internetovej ekonomiky TU. Tá bola zverejnená minulý piatok na evente Titans Of Tomorrow v bratislavskom Binariu, kde bolo možné stretnúť a vypočuť si aj niekoľkých úspešných slovenských scaleupistov.

Komentáre

Najnovšie