Prejsť na obsah

Rezort práce si od zmien sľubuje zásadné zlepšenie na trhu práce

Unsplash

Účinnosť nadobúda novela zákona o službách zamestnanosti. Má priniesť nové pracovné miesta a udržať tie staré.

BRATISLAVA 2. januára (SITA) – Rezort práce očakáva od začiatku nového roka viditeľné zlepšenie na trhu práce. Dôvodom sú novoprijaté opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest prostredníctvom novely zákona o službách zamestnanosti.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

K zmenám patrí zriadenie Aliancie sektorových rád, úprava definície chránenej dielne, uchádzači o zamestnanie sa už po novom nebudú musieť hlásiť na úrade podľa trvalého pobytu. Novela prináša aj jednoduchšie zamestnávanie cudzincov.

Čo sa týka zriadenia Aliancie sektorových rád, členská základňa tohto záujmového združenia právnických osôb je založená na tripartitnom princípe. Okrem ministerstva práce a ministerstva školstva budú jej členmi aj zamestnávateľské a odborové združenia.

Hlavným poslaním Aliancie bude monitorovanie požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a zabezpečenie prenosu týchto nárokov do systému celoživotného vzdelávania.

Na vývojové trendy pracovného trhu by mali následne reagovať školy a vzdelávacie inštitúcie úpravou učebných osnov a ponúkaných programov.

Úpravou definície chránenej dielne chce ministerstvo podporiť zamestnávanie tých najodkázanejších občanov zo zdravotným postihnutím, ktorí majú sťažený prístup na trh práce. Pre integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením na trhu práce aktuálne pripravuje aj národné projekty.

Novela prináša aj flexibilnejšiu evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Do evidencie sa budú môcť zaradiť aj konatelia spoločností v likvidácii, či poslanec obce alebo VÚC.

Medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa budú môcť zaradiť rodičia, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku.

V rámci aktívnych opatrení na trhu práce novela zjednocuje systém určovania výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre všetky kraje. Výška príspevku sa bude určovať na základe porovnania priemernej miery evidovanej nezamestnanosti okresu s celoslovenským priemerom.

Novela skracuje aj povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na dva roky po poskytnutí príspevku, z pôvodných troch rokov a taktiež zjednodušuje prístup, ale najmä zotrvanie cudzincov z tretích krajín na našom trhu práce.

V prípade obnovenia pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto sa nebude vykonávať tzv. test trhu práce.

💡
Od začiatku roka platí na Slovensku viacero opatrení na udržanie zamestnanosti.

Komentáre

Najnovšie