Prejsť na obsah

Coworky – zdieľané pracovné priestory – sú vo vyspelých krajinách fenoménom novodobého vnímania pracovného štýlu. Tým, že vytvárajú komunitu založenú na spolupráci, otvorenosti a diverzite, poskytujú aj dôležitú infraštruktúru pre rozvoj inovácií. Coworky vznikajú čoraz častejšie aj na Slovensku, presnejšie viac ako 25 súkromných coworkových priestorov vzniklo počas posledných 4 rokov.

S narastajúcim počtom nových startupov a s rastúcim podielom ľudí vyžadujúcich flexibilitu a freelancerov na Slovensku je potenciál pre rast existujúcich a vznik nových coworkov stále väčší. K naplneniu tohto potenciálu by mohla prispieť aj celoslovenská spolupráca medzi existujúcimi coworkami.

Nádvorie Coworking v Trnave

Pojem coworking sa vo svete stáva fenoménom najmä pre netradičný štýl práce a podnikania v otvorenom kancelárskom prostredí, kde bok po boku pracujú odborníci z rôznych oblastí. Zdieľaný pracovný priestor – coworking – vznikol prirodzene s narastajúcou flexibilitou pracovného času a globalizáciou firiem. Sú to najmä programátori a konzultanti pracujúci na diaľku pre medzinárodné spoločnosti, umelci, dizajnéri, ale aj začínajúce firmy a startupy, ktorí dávajú prednosť zdieľanému pracovnému prostrediu pred izolovanou prácou z kaviarní či z domu.

Coworking ponúka množstvo výhod. Prenájom jednotlivých miest je z pravidla nižší ako prenájom samostatnej kancelárie, keďže prevádzkové náklady sú zdieľané s ostatnými členmi coworku. Coworky väčšinou ponúkajú aj priestory pre pracovné stretnutia a nevyžadujú od nájomníka investície do ich údržby či zariadenia. Tým hlavným a najdôležitejším benefitom coworkov je však komunita. Samotné coworky podporujú komunitný spôsob práce tým, že vytvárajú veľké komunitné priestory s príjemnou atmosférou a často aj kaviarňou. Spoločný priestor tak umožňuje nezávisle pracujúcim odborníkom budovať si komunitu so spoločnými hodnotami, vymieňať si skúsenosti, či spoločne pracovať na nových nápadoch. Jednotlivci tak profitujú vďaka otvorenej spoločnosti ľudí z rôznych oblastí, ktorí sa pravidelne stretávajú a vymieňajú si informácie a kontakty. Coworking má tiež pozitívny vplyv na ich výkonnosť, keďže podobne zmýšľajúca komunita a podnetné pracovné prostredie motivuje a inšpiruje. Coworky sú svojou otvorenosťou a rozmanitosťou ideálnym priestorom pre vznik a rozvoj inovácií, čím predstavujú dôležitý element pre dlhodobý rast ekonomiky.

Campus v Bratislave

Prvé oficiálne coworkingové priestory začali vznikať v USA v roku 2005. Od tých čias sa coworkový fenomén dostal do metropol všetkých európskych krajín, ale aj krajín Ázie, Afriky, či strednej a južnej Ameriky. Zatiaľ čo pred desiatimi rokmi bolo celosvetovo evidovaných 600 coworkov, odhaduje sa, že v roku 2018 ich bolo už 18 900. Vzniklo aj viacero medzinárodných coworkových konferencií, napríklad Coworking Europe Conference, kde manažéri coworkov diskutujú a zdieľajú svoje skúsenosti. Taktiež existuje niekoľko coworkových sietí, ktoré prevádzkujú priestory vo viacerých krajinách a mestách. Napriek tomu, väčšinu coworkov tvoria menšie organizácie, ktoré sa snažia ponúknuť coworkový priestor, ktorý by bol špecifický pre miestnych záujemcov.

Coworkový fenomén zasiahol aj Slovensko. Počas posledných 4 rokov vzniklo u nás viac ako 25 súkromných coworkových priestorov. Najviac ich je v Bratislave, no coworky vznikli vo všetkých krajských mestách a v poslednej dobe aj v menších mestách, napríklad v Stupave, Komárne či Bardejove.

V Bratislave momentálne existuje viac ako 10 coworkov. Campus a HubHub ponúkajú priestranné dizajnové komunitné priestory a moderné kancelárske vybavenie v centre Bratislavy jednotlivcom a startupom. V týchto a ďalších coworkoch ako napríklad v Impact Hube či Coworkingu Cvernovka organizujú pre svoju komunitu aj pre širokú verejnosť pravidelné edukačné a rozvojové podujatia a príležitosti pre networking. Sú tak významným komunitným centrom nielen pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť z rôznych odvetví. V Bratislave majú bohaté zastúpenie aj menšie komunitné coworky. Napríklad Space Up a Satori Stage ponúkajú komornejšie prostredie a útulný priestor s komunitou nezávisle pracujúcich odborníkov. Niektoré bratislavské coworky sa zameriavajú na špecifickú komunitu ľudí, napríklad umelcov či rodičov s deťmi.

SPACE UP v Bratislave

Relatívne bohaté zastúpenie coworkov má aj východoslovenská metropola – Košice.

Eastcubator je najväčším coworkom v tomto meste. Okrem jednotlivcov poskytuje priestor aj startupom a pravidelne organizuje podujatia pre miestnu digitálnu komunitu. Nadšenci z ďalších miest na východnom Slovensku s košickým Eastcubator-om spolupracujú a zakladajú miestne coworky pod touto značkou. HUBa Coworking je košickou alternatívou menšieho coworku pre nezávislých odborníkov a začínajúcich podnikateľov. V ďalších slovenských mestách existujú prevažne tieto typy coworkov. Je to napríklad Cancel Coworking v Martine, Banka v Žiline, Oblok v Banskej Bystrici, či Coworking Poprad.

Coworky – centrá inovácií – vzbudzujú záujem aj medzi korporáciami. Keďže v coworkoch sú komunity kreatívnych, otvorených a podnikavých ľudí, korporácie v snahe inovovať, chcú do týchto komunít patriť. Jedným z prvých takých príkladov na Slovensku je Elevator Lab – akceleračný program spoločnosti Tatra Banka, ktorého tím pôsobí v bratislavskom coworku HubHub. Zamestnanci tohto programu tak trávia svoj pracovný čas v inovatívnom prostredí jednej z najväčších coworkových komunít na Slovensku. Vzhľadom na to, že inovácie sa stávajú kritickým faktorom úspechu v korporáciách, môžeme očakávať, že ďalších podobných príkladov bude v budúcnosti pribúdať.

Potenciál pre rast existujúcich a vznik nových coworkov na Slovensku je s narastajúcim počtom nových startupov a s rastúcim podielom inovatívnej ekonomiky je ešte veľký. V Slovenskej aliancii pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) si myslíme, že práve celoslovenská spolupráca medzi existujúcimi coworkami by mohla pomôcť naplniť tento potenciál. Tieto mladé organizácie dnes do veľkej miery pôsobia v rámci svojej miestnej komunity izolovane. Aby sme podporili rozvoj coworkingu na Slovensku, je žiaduce podporovať viacero foriem spolupráce tak, aby u nás fungovala aktívna a široká sieť coworkových komunít. Vďaka zdieľaniu skúseností, informácií, kontaktov a budovaniu spolupráce medzi členmi tejto siete, coworky môžu byť hnacím motorom rozmachu slovenských inovácií.

HUBa coworking v Košiciach

V SAPIE sme odštartovali prvú formu spolupráce so slovenskými coworkami. Našim cieľom je zdieľať zaujímavé príležitosti pre startupy, inovátorov, podnikateľov a kreatívcov, ako sú finančné granty, startup súťaže, akceleračné programy, medzinárodné summity, slovenské a medzinárodné inovatívne programy. Za jeden z hlavných prínosov coworkov pre jednotlivcov aj celú spoločnosť považujeme ich priamy dosah na miestne komunity, a tým pádom možnosť informovať miestnu komunitu o existujúcich príležitostiach.

Budovanie coworkovej siete na Slovensku môže motivovať ďalších nadšencov k otvoreniu coworkových priestorov v mestách po celom Slovensku. Vďaka tejto komunite môžu nové coworky čerpať z doterajších skúseností, získať množstvo kontaktov, inšpirovať sa fungovaním existujúcich priestorov a získať cenné informácie o možnostiach financovania a podpory.

Coworky majú jedinečný prínos nielen pre členov coworkovej komunity, ale aj pre celú spoločnosť. Predstavujú kľúčovú podporu pre startupy a rozvoj inovácií. Sú tak dôležitou až nevyhnutnou súčasťou inovatívnej infraštruktúry krajín, ktorá výrazne vplýva na dlhodobý rozvoj ekonomiky. Na Slovensku coworky predstavujú najmä menšie podnikateľské subjekty a občianske združenia s nízkym príjmom. Vo väčšine prípadov zakladatelia coworkov kombinujú vlastné podnikanie súčasne s riadením coworku, čo predstavuje výraznú časovú a finančnú záťaž.

Krajiny ako Estónsko či Portugalsko podporujú coworky najmä nepriamo, a to napríklad cez fungujúci e-government, jednoduchý spôsob založenia coworkových komunít či podporu coworkových konferencií. Existencia coworkov a ich prínos pre slovenskú ekonomiku sú tak výrazne ovplyvnené celkovou kvalitou slovenského inovatívneho ekosystému. Zároveň sú to práve coworky, ktoré môžu mať dlhodobý pozitívny vplyv na kvalitu slovenského inovatívneho ekosystému, a tak aj na celú ekonomiku.

Autor: Barbora Rusiňáková

Komentáre

Najnovšie