Prejsť na obsah

Na náhradné bývanie pre ľudí dotknutých výstavbou v Svrčinovci vláda našla peniaze

Unsplash

Ministri na kúpu nehnuteľností alokovali 400-tisíc eur.

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) – Obyvatelia Svrčinovca dotknutí výstavbou ekoduktu na diaľnici D3 ponad cestu prvej triedy I/11 budú mať náhradné ubytovanie. Dnes o tom rozhodla vláda.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Ministrovi financií na rokovaní v stredu zároveň uložila uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky do výšky 400-tisíc eur pre spoločnosť Fimila, s.r.o., na nadobudnutie nehnuteľností na poskytnutie náhradného bývania.

Cieľom je zamedziť významným negatívnym vplyvom na výdavky štátneho rozpočtu. Peniaze budú poskytnuté ako dotácia na plnenie naliehavej úlohy.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. bola investorom stavby diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité, na realizáciu ktorej bol schválený a preinvestovaný nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie.

Podmienkou schválenia nenávratného finančného príspevku pre projekt zo strany Európskej komisie bola výstavba ekoduktu vo Svrčinovci.

V prípade, ak ekodukt nebude vybudovaný a skolaudovaný do konca roku 2023, bude Slovensko povinné vrátiť nenávratný finančný príspevok na celú stavbu D3 Svrčinovec - Skalité v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v celkovej výške vyše 285 miliónov eur.

V rámci výstavby projektu D3 Zelený most Svrčinovec je nutné realizovať asanáciu šiestich nelegálnych nehnuteľností a súvisiacich drobných objektov vrátane zrušenia prívodu silového vedenia nízkeho napätia k rodinnému domu a ďalším piatim nehnuteľnostiam.

Podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR tieto nehnuteľnosti obýva 36 obyvateľov, ktorí v danej lokalite žijú dlhodobo niekoľko generácií. Majetkovoprávne vysporiadať nehnuteľnosti a pozemky obývané miestnou komunitou a doriešiť zabezpečenie primeraného náhradného bývania dotknutým obyvateľom obce je potrebné do 28. marca 2023, teda do reálneho začiatku výstavby ekoduktu.

Podľa rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v podobnom prípade nemôže prísť k vysťahovaniu bez zabezpečenia náhradného ubytovania pre zraniteľné osoby bez ohľadu na zákonnosť alebo nezákonnosť ich pobytu v obydliach.

💡
Vláda vyčlenila 400-tisíc eur na náhradné bývanie obyvateľov Svrčinovca, dotknutých výstavbou na D3.

Komentáre

Najnovšie