Prejsť na obsah

Limit cien tepla bude maximálne 20 eur za MWh

Unsplash

O zmene pre regulované subjekty dnes rozhodla vláda.

BRATISLAVA 29. decembra (SITA) – Limit 20 eur na MWh. O toľko maximálne narastie cena tepla pre regulované subjekty. Ide o sumu jednozložkovej hodnoty naposledy schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2022 vrátane dane z pridanej hodnoty.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Vo štvrtok o tom s pripomienkou rozhodla vláda. Limit nárastu ceny tepla sa bude týkať koncových odberateľov v bytových domoch. Nariadenie nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.

„Navrhuje sa, aby sa pri výpočte jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla pre regulovaný subjekt pri uplatnení ceny tepla zachovala fixná zložka maximálnej ceny tepla vo výške schválenej úradom pre rok 2023 a aby sa variabilná zložka maximálnej ceny tepla schválenej úradom pre rok 2023 znížila na hodnotu 20 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty," uvádza Ministerstvo hospodárstva SR.

„Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rešpektuje aj toto mimoriadne opatrenie vlády, nakoľko na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy odberatelia platili regulované ceny energií stanovené v cenových rozhodnutiach úradom, v roku 2023 budú domácnosti a ďalšie vybrané skupiny odberateľov platiť ceny energií stanovené predovšetkým mimoriadnymi opatreniami vlády, ktoré majú za cieľ zmierniť dopady extrémneho nárastu trhových cien energií na týchto odberateľov,“ povedal pre agentúru SITA hovorca úradu Radoslav Igaz.

Návrh nariadenia reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré sa prejavujú v sektore domácností.

Novela zákona o energetike platná od 8. decembra tohto roku doplnila nový dotačný titul v pôsobnosti rezortu hospodárstva, a to dotáciu na pokrytie rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a cenou tepla, ktorú určila vláda týmto nariadením.

💡
Limit nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových domoch bude 20 eur na MWh.

Komentáre

Najnovšie