Prejsť na obsah

To, v aké dni, v akých časoch a aké typy statusov pridávať, či do nich pridať aj smajlíkov a mnohé ďalšie sa dozviete v najnovšej infografike a blogu od slovenskej agentúry Pizza SEO.

Zozbierali a zanalyzovali sme vyše 50 tisíc príspevkov od 156 slovenských firiem na Facebooku, pridaných v priebehu viac ako dvoch rokov. Zisťovali sme, aké príspevky a v akom čase pridané boli viac alebo menej „lajkované“, komentované a zdieľané. To, samozrejme, ukazuje iba koreláciu a nie kauzalitu, teda že by počet likes bol priamo spôsobený časom publikovania či typom príspevku. Inšpiráciou bol podobný výskum, ktorý o anglickom obsahu zrealizoval Dan Zarella.

Infografika Pizza SEO SK Facebook

Infografika Pizza SEO SK Facebook

S ohľadom na metodiku nemôžeme teda s určitosťou tvrdiť, že miera zapojenia sa užívateľov do komunikácie je priamo ovplyvnená časom publikovania či typom príspevku, no môžeme sa od tohto výskumu odraziť smerom k ďalším, ktoré prinesú presnejšie výsledky.

Čo sme zistili?

5 zistení, ktoré plynú z výskumu:

  • Príspevky publikované počas víkendov získavajú približne o 20% viac Likes ako príspevky publikované cez pracovné dni.
  • Najviac zapojenia do komunikácie získali príspevky publikované od 20:00 do 0:00.
  • Príspevky do 100 znakov mali o 14% viac Likes ako bol priemer.
  • Príspevky obsahujúce obrázok získali o 36% viac Likes ako bol priemer.
  • Užívatelia Facebooku sa najviac zapájajú pri príspevkoch s návodmi, tipmi a radami. Získali o 271% viac Likes ako priemer.

Naša nová metodika

Oproti prvému pokusu o výskum toho, čo funguje na slovenskom Facebooku, sme výrazne zväčšili veľkosť výskumnej vzorky. K tomu nám pomohol náš nový skript pracujúci s Facebook API.

Aké Facebook stránky sme analyzovali?

Firemné stránky sme vybrali zo zoznamu slovenských a česko-slovenských firiem na s najviac fanúšikmi (podľa Social Bakers, Social Numbers). Do vzorky sme zaradili firemné stránky, ktoré mali aspoň 2 000 fanúšikov a bolo technicky možné stiahnuť ich údaje. Vynechali sme nefiremné stránky a stránky jednotlivcov (napr. spevákov, hercov, a pod.).

Porovnávanie s priemerom – normalizácia

  • Normalizovali sme počet like/share/komentárov každého príspevku počtom fanúšikov stránky – u stránky s viac fanúšikmi sa logicky predpokladá, že príspevok získa viac reakcií ako u stránky s menej fanúšikmi.
  • Príspevky, u ktorých sme sledovali počet znakov, čas uverejnenia (deň v týždni a hodinu) a typ príspevku, sme porovnávali s priemerným príspevkom (po normalizácii na počet fanúšikov). Tak sme určili, o koľko je príspevok percentuálne úspešnejší oproti priemeru všetkých príspevkov.

Hodnotenie obsahu príspevkov

  • Vybrali 1 000 náhodných príspevkov pomocou generátora náhodných čísiel. Na vyhodnotenie celej vzorky 52 765 príspevkov sme nemali kapacitu.
  • Zaradili ich do vopred určených kategórií, podľa toho, čo ich najlepšie vystihovalo: zaujímavosti, výhody, informácia o firme, sezónny príspevok, súťaž, doplňovačka, tipy, resp. zistili, či obsahujú alebo neobsahujú „smajlík“. Počty like, share a komentárov sme opäť normalizovali na počet fanúšikov konkrétnej stránky.
  • Výsledok sme opäť vyjadrili ako percentuálnu odchýlku od priemerného príspevku.

Čo vám prinesie tento výskum do praxe – ponaučenia

Plánujte víkendové príspevky

Z nášho výskumu plynie, že príspevky uverejnené cez víkend získavajú v priemere o 20% viac Likes ako príspevky uverejnené cez pracovné dni. To však neznamená, že musíte pracovať cez víkend, príspevky môžete naplánovať. Kliknite na ikonku hodín v ľavom dolnom rohu pri okne nového príspevku. Potom stanovte rok, mesiac, deň, hodinu a minútu.

Publikujte príspevky tak, aby ich užívatelia videli, keď sa vrátia z práce. Z hľadiska zapojenia sa užívateľov obstáli dobre aj príspevky zverejnené od 16:00 do 20:00. Je síce jednoduchšie uverejniť príspevok počas pracovnej doby, ale je efektívnejšie pridať ho večer. Riešenie je opäť jednoduché – plánovanie príspevkov.

Obľúbené sú krátke, aj veľmi dlhé príspevky

Krátke príspevky (do 100 znakov) mali o 14% viac Like ako priemer. Oplatí sa teda komunikovať jednoducho. Dlhšie príspevky sú zas viac komentované. Ak máte čo povedať a je to dostatočne zaujímavé, nebojte sa pustiť aj do dlhšieho rozprávania skrz statusy. Pri zverejňovaní extrémne dlhých textov však radšej zvážte, či webstránka alebo blog predsa len nebude pre tento typ obsahu vhodnejšia, zo statusu potom odkážte na pokračovanie.

Používajte obrázky

Veľa krát spomínané, konečne potvrdené výskumom v našich končinách. Obrázkové príspevky mali o 36% viac Likes ako priemer. To, že užívatelia na Facebooku majú radi obrázky, je jasné. Vie to aj Facebook, preto obrázkom v príspevkoch priraďuje čoraz viac priestoru. Skúste preto pri odkazovaní napr. na svoj web pridať k príspevku aj obrázok.

Komunikujte tipy a triky

Užívatelia ich majú radi. Tento typ príspevkov získava o 271% viac Likes ako priemerný príspevok. Skúste preto poradiť fanúšikom, ako si môžu niečo vyrobiť či opraviť sami doma. Dajte si pozor na prílišné informovanie o prebiehajúcej súťaži. Ak sa dá, rozšírte ju aj mimo súčasných fanúšikov prostredníctvom reklamy.

Článok v pôvodnom znení bol zverejnený na blogu agentúry Pizza SEO

Komentáre

Najnovšie