Prejsť na obsah

Dodávatelia energií: samosprávam či kotolniam hrozia vysoké ceny energií

Unsplash

Dôvodom sú stále chýbajúce právne predpisy.

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) – Podľa Združenia dodávateľov energií nemusia mať budúci rok niektorí zraniteľní odberatelia garantované ceny energií. Ide najmä o samosprávy či bytové kotolne. Dodnes totiž nie je jasné, ako sa pre nich štátom zvýhodnené ceny zabezpečia.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

„Dodávatelia energií im preto nedokážu dávať cenové ponuky. Odberatelia, medzi ktorých patria napríklad obce a mestá, či bytové kotolne, tak netušia, s akými výdavkami môžu v budúcom roku počítať. Štát síce avizoval, že im pomôže, no potrebné vyhlášky a ďalšie rozhodnutia doteraz chýbajú. Hrozí preto, že im energie za zvýhodnené ceny nebude mať kto dodať,“ upozorňuje predsedníčka Združenia dodávateľov energií Jana Ambrošová.

Združenie vyzvalo ministra hospodárstva Karla Hirmana, aby urýchlene prijal opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby ceny pre zraniteľných odberateľov dramaticky vzrástli, prípadne celý trh skolaboval.

K dnešnému dňu podľa dodávateľov nie je zrejmé, aké budú od nového roka ceny pre regulovaných odberateľov plynu, aké budú ceny pre regulovaných odberateľov elektriny mimo domácností a kto bude znášať cenové rozdiely medzi trhovou a zvýhodnenou cenou pri elektrine a plyne, a ako sa budú tieto náklady kompenzovať.

Dodávatelia energií by mali mesiac vopred svojich zákazníkov informovať, koľko budú od nového roka platiť.

„No dnes im to nevedia povedať, keďže Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nevydáva cenové rozhodnutia hoci ich mal schváliť do konca novembra, nie sú známe ani ceny určené prostredníctvom krízovej regulácie, chýbajú potrebné vyhlášky a jasný nie je ani spôsob, akým sa bude štátna pomoc vyplácať,“ zdôraznila Ambrošová.

Problém sa podľa združenia dodávateľov netýka iba zraniteľných odberateľov, ale všetkých, pre ktorých vláda avizovala cenové stropy. Tie by mali byť na úrovni 199 eur za megawatthodinu pre elektrinu a 99 eur za megawatthodinu pre plyn.

Do dnešného dňa však podľa dodávateľov nebol prijatý všeobecne záväzný právny predpis, ktorým by bol stanovený mechanizmus a podoba uplatňovania cenového stropu a s tým súvisiacich kompenzácií.

„Kým sa tak nestane, reálne hrozí, že ani cenový strop nebude možné uviesť do praxe. Zostávajú už iba posledné dni na elimináciu týchto rizík, v opačnom prípade nám hrozí, že sa začiatok nového roka bude niesť v duchu kolapsu trhu s energiami. A to bez ohľadu na to, či budú krachovať dodávatelia, alebo odberatelia energií. Pevne veríme, že sa tomu scenáru dokážeme vyhnúť,“ konštatovala Ambrošová.

Minister hospodárstva Karel Hirman prisľúbil aplikovanie mimoriadnych vládnych opatrení do slovenskej legislatívy.

„Ďakujem Združeniu dodávateľov energií za pripomienky. Snažím sa o komunikáciu aj s ÚRSO. Ja ako minister a vláda budeme robiť kroky, aby bolo vytvorené to správne legislatívne prostredie. Financie však majú v rukách poslanci a poslankyne pri schvaľovaní štátneho rozpočtu,“ reagoval po stredajšom rokovaní vlády Hirman.

💡
Samosprávy či bytové kotolne nemusia mať štátom garantované ceny energií, upozorňujú dodávatelia.

Komentáre

Najnovšie