Prejsť na obsah

Ceny energií nakoniec určí vláda. Tá má prednosť pred rozhodnutiami regulátora

Unsplash

Koľko zaplatíme za teplo je v rukách ministrov.

BRATISLAVA 16. decembra (SITA) – Strop pre ceny energií, ktoré prijala vláda, majú prednosť pred cenovými rozhodnutiami ÚRSO. Informoval o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Ako ďalej informuje úrad, spolu s už prijatými opatreniami vo forme všeobecno-hospodárskeho záujmu pre dodávku elektriny a plynu pre domácnosti ako aj cenových stropov na elektrinu a plyn pre podnikateľov, definujú koncové ceny a náklady na energie pre domácnosti a ďalšie skupiny zraniteľných odberateľov.

ÚRSO momentálne finalizuje stovky cenových konaní ohľadom schvaľovania cien za dodávku elektriny, plynu, tepla a vody pre zraniteľných odberateľov na rok 2023. Ich ukončenie predpokladá do konca tohto roku.

Avšak konečný dopad na to, koľko nakoniec zaplatia domácnosti a ďalšie skupiny regulovaných odberateľov za energie na budúci rok bude výsledkom mimoriadnych opatrení prijatých vládou a príslušných ministerských rezortov.

Ako doplnil predseda úradu Andrej Juris, mimoriadne opatrenia vlády, teda rozhodnutia o všeobecno-hospodárskom záujme a nariadenia vlády v inštitúte krízovej regulácie, priamo stanovia dodávateľom, prípadne ďalším regulovaným subjektom, právne záväzné podmienky pre stanovenie cenníkov za energie pre domácnosti a ďalšie zraniteľné skupiny odberateľov.

„Tým by sa mal zásadne zmierniť dopad na odberateľov energií v budúcom roku,“ uviedol.

Dôležité je, aby rozdiel medzi maximálnou cenou stanovenou úradom a cenou stanovenou vo všeobecno-hospodárskom záujme alebo v nariadení vlády v inštitúte krízovej regulácie bol predmetom včasnej kompenzácie dotknutým regulovaným subjektom.

Tým sa zabezpečí udržateľnosť regulovaných činností dotknutých subjektov a plynulosť dodávok energií pre domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov v nastávajúcom období.

💡
Vládou prijaté limity na ceny energií majú prednosť pred cenovými rozhodnutiami ÚRSO.

Komentáre

Najnovšie