Prejsť na obsah

Ako okolo seba vybudovať kvalitný, schopný a výkonný startup tím?

Ak chcete byť úspešným startupistom, nezaobídete sa bez niekoľkých kľúčových schopností. No dostať sa ľuďom do povedomia a rozšíriť myšlienku medzi masy nezávisí len na práci zakladateľa.

Potrebuje na to aj schopných ľudí. Lenže, na aké schopnosti sa treba pri výbere a zostavovaní tímu zamerať? Podľa Svetového ekonomického fóra bude do roku 2020 dominovať niekoľko kľúčových schopností. Hľadáte ich aj vy v ľuďoch, ktorých sa chystáte prijať a ktorí majú tvoriť váš startup tím?

Komplexné riešenie problémov

Viete prečo, ak vyriešite jeden problém, niekoľko nových vznikne? Pretože sa často rieši problém bez ohľadu na to, či to bude mať vplyv na ďalšie veci. Preto tí, ktorí budú vidieť les a nielen stromy, budú prinášať efektívnejšie riešenie ako ostatní.

Jedným zo skvelých príkladov, na ktorom sa môžete poučiť, sú školské reformy. Hoci ich bolo na Slovensku niekoľko, veľké zlepšenie nepriniesli. Viete prečo? Lebo sa na problém nepozerali  z viacerých pohľadov a pri navrhovaní riešenia sa nemyslelo systémovo. Školstvo nie je len o financovaní. Alebo len o žiakoch a študentoch. Je to ucelený systém, na ktorý vplývajú aj rodičia, spôsob výučby, prístup učiteľov, ich motivácia a mnoho iných faktorov. Tak ako stroj nemôže fungovať bez súčiastok, ktoré na seba nadväzujú, nemôžu ani riešenia, ktoré sú len malou časťou celku.

Kritické myslenie

Kritické myslenie je túžba hľadať, trpezlivosť pochybovať, záľuba v premýšľaní, miernosť v tvrdení, pripravenosť pre zvažovanie, opatrnosť v triedení a organizovaní, a nenávisť pre klam.

Túto myšlienku povedal Francis Bacon, jeden z najlepších mysliteľov. Kritické myslenie je potrebné viac ako kedykoľvek predtým, pretože ako sa ukazuje, že veľa vecí, ktoré sa kedysi považovali za pravdy, v skutočnosti vôbec nefungovali. Možno len ako teória na papieri. Preto schopnosť myslieť kriticky a analyzovať čo funguje a čo nie, je maximálne potrebná pre kohokoľvek. Nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote.

Kreativita

S návalom nových nápadov, myšlienok, produktov a služieb bude kreativita zohrávať kľúčovú úlohu. Vďaka nej sa budete vedieť nielen odlíšiť, ale aj prichádzať s novinkami a inováciami, vďaka ktorým si svoju pozíciu na trhu budete vedieť udržať. Ak je dnes niekto lídrom, kedykoľvek môže prísť nová inovácia, ktorá zatrasie jeho postavením na trhu. Ak ale inovácie budete prinášať vy, vy zatrasiete postavením ostatných na trhu.

apple-team

Koordinácia s ostatnými

Viac a viac úloh je v súčasnosti založených na práci viacerých ľudí. Či už v tíme priamo na pracovisku, alebo pri využívaní externých služieb. Pri raste sa tomu nevyhne žiadny startup. Ak ale nebudú všetci ťahať za jeden povraz a jedným smerom v správny čas, nikam sa nepohnete alebo váš rast bude len veľmi pomalý.

To platí hlavne ak svoju prácu dávate robiť vo veľkej miere externým dodávateľom. Ak by nedodržiavali termíny, svoju prácu robili len polovične, alebo si neuvedomovali, ako veľmi je koordinácia s vami pre vás dôležitá, váš rast by bol takisto spomalený. Nie kvôli tomu, že váš tím by nevedel, čo má robiť, ale preto, lebo nie je koordinovaný.

Emocionálna inteligencia

Dlhé roky sa pozeralo na IQ ako faktor úspechu. A hoci nájdete mnoho úspešných ľudí s vysokým IQ, EQ je podľa najnovších zistení oveľa silnejší faktor predpovedajúci úspech v práci.

Emocionálna inteligencia je schopnosť kontrolovať a rozumieť svojim emóciám a takisto schopnosť vychádzať s ostatnými. Ľudia s vysokým EQ lepšie pracujú v tímoch, ľahšie sa prispôsobujú zmenám a sú flexibilnejších. Psychológ Daniel Goleman identifikoval 5 pilierov emocionálnej inteligencie, ktoré by ľudia vo vašom tíme mali mať:

  • Silné vedomie o sebe samom
  • Sebaregulácia
  • Motivácia
  • Empatia
  • Vychádzanie s ľuďmi

Usudzovanie a rozhodovanie

Kvalitná práca v tímoch závisí nielen na schopnostiach samotných členov, ale aj na rozhodnutiach, ktoré spoločne príjmu. Ak sa rozhodne, že niečo sa urobí a nakoniec vysvitne, že to nebolo dobré rozhodnutie, tím môže odviesť dobrú prácu, ale nikam to nepovedie. Dnes navyše žijeme v dobe, kedy často ani nevieme, ktorá z možností je lepšia alebo horšia. Dobré rozhodnutie vtedy závisí na našej schopnosti vnímať vecí také, aké reálne sú, bez predsudkov.

Vyjednávanie

Vyjednávanie sa nevyskytuje len pri náročných situáciách, keď si politici sadnú po voľbách za stôl a musia zostaviť vládu. Vyjednávanie je aj súčasťou pracovného života, kedy sa jednotlivci usilujú prezentovať svoje návrhy, často nie úplne zhodné, a navzájom sa dohodnúť. Často pri tom vznikajú konflikty, hádky a nedorozumenia, ktoré spoločnej práci nijako neprospievajú. A ktorým by sa dalo vyhnúť, ak by ľudia vedeli správne a rozumne vyjednávať.

Kognitívna flexibilita

Kognitívna flexibilita je pomerne nový pojem a pokiaľ nemáte vyštudovanú psychológiu, pravdepodobne ste o ňom ešte nepočuli. Ide o schopnosť flexibilne prechádzať z jedného spôsobu myslenia na druhý podľa meniacej sa situácie a tiež o schopnosť premýšľať o viacerých konceptoch naraz a hľadať medzi nimi nové súvislosti.

Komentáre

Najnovšie