Prejsť na obsah

Viac ako tretina úspešných amerických technologických inovátorov sú migranti

Migranti, slovo, ktoré dominuje v posledných mesiacoch či už internetu, správam alebo aj bežným medziľudským debatám. Jedným nevadia, druhí sú rezolútne proti. Málokto však vie, že viac ako tretina úspešných technologických inovátorov v USA sú migranti.

Z dotazníku, ktorý zodpovedalo 923 ľudí, ktorí vyhrali prestížne ocenenia za ich výtvory alebo sú autormi rôznych medzinárodných patentov vyplýva, že až 35,5% z nich sú migranti, keďže sa narodili mimo Spojených Štátov. Vyplýva to z demografickej inovačnej štúdie (nájdete ju nižšie pod článkom) od Nadácie pre informačné technológie a inovácie – ITIF. Ďalších 10% sú deti, ktoré sa už v USA narodili migrantom, pričom migranti z celkového počtu obyvateľov USA tvoria 13,5%.

“Ľudia si väčšinou myslia, že zakladateľmi úspešných firiem a startupov musia byť len vzdelaní ľudia s diplomom zo známej univerzity, avšak nie je to tak. Väčšinou sú to práve ľudia, ktorí sa naučili to, čomu sa venujú počas niekoľkoročnej práce pre nejakú veľkú spoločnosť”, povedal Adam Nager z ITIF pre portál Fortune.

V štúdii z roku 2010 od Magazínu Fortune 500 vyplynulo, že viac ako 40% amerických spoločností bolo založených migrantmi alebo ich deťmi. Zo štúdie ITIF taktiež vyplýva, že inovátoriek je v USA len necelých 12%, čo je o 6% menej oproti podielu žien s titulmi v technologických a inovatívnych oboroch v roku 2014. Toto číslo je omnoho nižšie taktiež oproti počtu žien pracujúcich vo vede, technológiách a strojárenstve v roku 2010, kedy to bolo takmer 45% žien.

Členovia etnických minorít zastupujú len 8% amerických inovátorov, aj keď celkovo etnické skupiny majú v USA až 32% podiel. Inovátorov čiernej pleti je len 0,5%. Ako Nager dodáva, “z výsledkov jasne vyplýva, že ako ženy, tak aj minority sú zastúpené omnoho menej. V skutočnosti je ten rozdiel tak veľký, že je to naozaj prekvapujúce.”

Demografia inovácií v USA

Komentáre

Najnovšie