Prejsť na obsah

Transpetrol hovorí v súvislosti s vojnou na Ukrajine o najťažšom období vo svojej histórii

Unsplash

Opravy potrubí na území zasiahnutom bojmi či medzinárodné spory môžu znamenať až prerušenie dodávok ropy.

BRATISLAVA 3. januára (SITA) – Ruská invázia na Ukrajinu negatívne ovplyvňuje aj naše firmy. Ďalší ťažký rok očakáva aj spoločnosť Transpetrol. Firma hovorí dokonca o najťažšom období vo svojej histórii.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Slovenského prepravcu ropy zásadne ovplyvnila vojna na Ukrajine, keďže ropovod Družba, ktorým prúdia dodávky ruskej ropy na Slovensko, prechádza územím Ukrajiny.

Ako uviedol pre agentúru SITA predseda predstavenstva Transpetrolu Martin Ružinský, akékoľvek technické problémy na ropovode alebo na príslušnej infraštruktúre na ukrajinskom území, prípadne obchodné spory medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou vyplývajúce z vojnového stavu, môžu znamenať prerušenie dodávok ropy, ktoré slovenská spoločnosť nevie ovplyvniť.

„To, čo platilo po minulé roky, teda jasná obchodná politika vo vzťahu k dodávateľom a odberateľom, je pre nás v súčasnosti novou výzvou. Je veľká neistota vo vývoji cien elektriny a plynu, ale nie sú zatiaľ jasne ustálené trasy, objemy ani druhy rôp, ktoré by sme mali v budúcnosti prepravovať pre našich zákazníkov. Toto sú pre nás veľmi podstatné vstupy do nášho podnikania a budú výrazným spôsobom predurčovať naše budúce smerovanie a hospodárske výsledky v budúcom období,“ povedal Ružinský.

Šéf Transpetrolu podotkol, že štátnemu podniku sa budú podstatným spôsobom meniť výdavkové, ale i príjmové položky.

„Čaká nás zložité, dúfam však, že krátke obdobie, ktoré bude plné rokovaní s našimi partnermi. Ich výsledkom budú musieť byť rozhodnutia, ktoré umožnia ďalšie fungovanie ako prepravcov ropy, tak i rafinérií. Očakávame však, že v tejto neľahkej situácii nám čo najskôr pomôžu aj autority na úrovni EÚ, aby sa energie opäť stali cenovo dostupnými ako pre podniky, tak i pre domácnosti,“ podotkol Ružinský.

Spoločnosť Transpetrol plánovala vykázať za rok 2022 zisk pred zdanením vo výške 5,5 milióna eur, čo bolo približne na úrovni plánu roka 2021. Vychádzajúc zo skutočných výsledkov za obdobie január až november minulého roka a odhadov za december vlaňajška spoločnosť predpokladá tržby za rok 2022 vo výške 65 miliónov eur.

„Vzhľadom na maximálnu výšku prepravy spoločnosť očakáva dosiahnutie výsledku hospodárenia pred zdanením nad plánovanú úroveň 5,5 milióna eur,“ dodal Ružinský.

Slovenský prepravca ropy plánuje dosiahnuť zisk pred zdanením aj v roku 2023, a to na úrovni 1,5 milióna eur. Podstatne nižší plánovaný zisk oproti predchádzajúcim obdobiam ovplyvnil podľa Ružinského najmä enormný nárast cien energií a realizovanie neodkladných opráv a služieb.

„Dosiahnutie plánovaného výsledku hospodárenia je za predpokladu, že sa nenaplnia najvýznamnejšie riziká podnikateľského plánu súvisiace s geopolitickou situáciou vo svete,“ upozornil Ružinský.

Jeho absolútnou prioritou je v spolupráci s ministerstvom hospodárstva ako jediným akcionárom a Európskou úniou nastoliť a stabilizovať trh s ropou k všeobecnej spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

💡
Boje na Ukrajine môžu podľa Transpetrolu viesť až k odstávke dodávok ropy. Firma hovorí o najťažšom období od vzniku.

Komentáre

Najnovšie