Prejsť na obsah

Štát zaplatí dôchodkové poistenie aj za členov cirkevného spoločenstva

Unsplash

O zmene informovala Sociálna poisťovňa.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) – Od januára bude štát platiť dôchodkové poistenie pre viac ľudí. V nasledujúcom roku bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenska, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva, vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie.

V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Takáto osoba nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Aby sa mohla v roku 2023 stať poistencom štátu, je potrebné, aby v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto činnosti ako člen cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva. Prihlášku podáva na tlačive Registračný list fyzickej osoby.

Ako súčasť prihlášky pripája čestné vyhlásenie s prílohami, ktorými sú potvrdenie o členstve a fotokópia zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

Sociálna poisťovňa taktiež upozorňuje na odhlasovaciu povinnosť. Takýto poistenec štátu je povinný odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od skončenia členstva v cirkevnom spoločenstve, rehoľnom spoločenstve alebo charitatívnom spoločenstve alebo skončenia vykonávania pracovnej činnosti.

💡
Poistencami štátu budú od januára aj členovia cirkevného spoločenstva.

Komentáre

Najnovšie