Prejsť na obsah

Rezort financií plánuje zásadnú zmenu úverového trhu

Unsplash

Zákonom by sa mala implementovať európska smernica z novembra 2021.

BRATISLAVA 17. januára (SITA) – Veľká zmena pri pôžičkách. Aj tak sa dá nazvať najnovšia iniciatíva rezortu financií.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Úverový trh by sa mal po novom viac zjednotiť, vyriešiť by sa mali aj problémy týkajúce sa nesplácaných úverov.

Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov.

Ministerstvo financií SR tým preberie požiadavky ustanovené v eurosmernici z novembra 2021.

Cieľom vytvorenia novej právnej úpravy je zavedenie komplexnej stratégie na riešenie otázky nesplácaných úverov.

Ňou sa má znížiť súčasný objem nesplácaných úverov a zároveň zabrániť nadmernému vytváraniu nesplácaných úverov v budúcnosti.

Taktiež by sa mala posilniť banková únia a integrovaný finančný systém. Cieľom je aj zachovanie finančnej stability a konkurencie v bankovom sektore.

Mali by sa aj zadefinovať jednotné podmienky na získanie povolenia pre správcov úverov na výkon ich činnosti v rámci EÚ, vytvoriť osobitný rámec na zabezpečenie účinného a efektívneho dohľadu nad cezhraničnými správcami úverov.

Cieľom je aj podporiť rozvoj sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi v EÚ odstránením prekážok pre prevod nesplácaných úverov úverovými inštitúciami na nákupcov úverov a stanovením záruk pre tento prevod pri súčasnom zachovaní práv dlžníkov.

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu do 23. januára. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je máj 2023.

💡
Úverový trh by sa mal viac zjednotiť, rezort financií chystá nový zákon.

Komentáre

Najnovšie