Prejsť na obsah
Unsplash

Nábor zamestnancov pre Volvo sa plánuje už v roku 2025.

BRATISLAVA 22. decembra (SITA) - Valaliky Industrial Park pri Košiciach napreduje so stavebnou prípravou pozemku budúceho priemyselného parku. Ako informuje spoločnosť, počas uplynulých mesiacov prebiehali najmä archeologické prieskumy a skrývka ornice v rozsahu 89 hektárov.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Tým predchádzali skôr realizované pedologické a dendrologické, radónové, geofyzikálne a pyrotechnické prieskumy a výkup pozemkov. Začatie hrubých terénnych úprav je plánované na prvý kvartál budúceho roku a zakladanie prvých pilotov budúceho závodu na druhý kvartál.

„Pripravované územie je potrebné vnímať v globálnom kontexte a rozsahu niekoľkých desaťročí. Sledovali sme a dlhodobo vyhodnocovali aktuálne zaťaženia komunikácií v regióne aj požiadavky na infraštruktúru - vodovodné prípojky, kanalizáciu, cyklistické cesty, protihlukové bariéry.

Čísla sa dopĺňajú o kapacitné požiadavky investorov v našom strategickom území, meste a celom regióne Košice tak, aby sa zohľadnili všetky požiadavky na vybudovanie potrebnej dopravnej infraštruktúry a potrebných sietí. A to nielen pre investorov, ale najmä pre okolité obce, mesto Košice a celý región,“ uviedol riaditeľ Valaliky Industrial Park Miloš Durec.

Po realizácii dopravného prieskumu sa uvažuje o rôznych riešeniach tak, aby park výraznejšie pomohol regiónu a mestu. Štúdia skúmala dopravné zaťaženie až do roku 2040. Na jej základe budú vybudované obchvaty mestskej časti Košice – Šebastovce a obcí Valaliky, Geča, Čaňa, ktoré významným spôsobom prispejú k odbremeneniu dopravy v týchto obciach.

V lokalite a okolí je navrhnuté vybudovanie približne 14,5 kilometrov nových ciest a približne 7 kilometrov rekonštruovaných a rozšírených ciest. Štúdia tiež počíta s prímestskou vlakovou dopravou, ktorá dokáže napojiť a obslúžiť širší región, prípadne zahraničné lokality. Prestupné terminály vzniknú v meste Košice, obciach Valaliky, Haniska, Geča.

Valaliky Industrial Park sa stane sídlom výrobných závodov, z ktorých prvým a najvýznamnejším bude automobilka Volvo. Celkový počet pracovných miest, ktoré v regióne vzniknú vďaka hlavnému strategickému investorovi je približne 12-tisíc a v priľahlom subdodávateľskom parku 4-tisíc.

Predpokladaný nábor a príprava budúcich zamestnancov je plánovaná už v roku 2025 a začiatok výroby v roku 2026.

💡
Priemyselný park v Košiciach, kde bude sídliť aj Volvo, napreduje.

Komentáre

Najnovšie