Prejsť na obsah

Miliónová investícia prinesie do Svitu nové pracovné miesta

Photo by Jp Valery / Unsplash

Spoločnosť Terichem Tervakoski plánuje zásadne rozšíriť už existujúcu výrobu.

BRATISLAVA 15. decembra (SITA) – Vo Svite pribudnú ďalšie pracovné miesta. Rozšíriť existujúcu výroby a priinvestovať ďalších 30 miliónov eur plánuje spoločnosť Terichem Tervakoski.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

S projektom by mal pomôcť aj štát. Podľa návrhu Ministerstva hospodárstva SR by mal investičný stimul dosiahnuť 4,585 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Konečné slovo bude mať vláda.

„Cieľom investičného zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na výrobu dielektrických fólií pre systémy prenosu elektrickej energie," uvádza sa v materiáli.

Jeho realizáciou sa rozšíria výrobné ako aj technologické kapacity spoločnosti, najmä v oblasti výroby tenkých a ultratenkých dielektrických fólií. Tie majú okrem iného uplatnenie v nabíjacích a palubných systémoch elektromobilov a hybridných automobilov.

Projekt bude spoločnosť realizovať na pozemkoch a budovách vo svojom vlastníctve, ktoré sa nachádzajú v priemyselnom areáli spravovanom spoločnosťou Chemosvit. Začatie výroby sa plánuje v januári 2025 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity v decembri 2026. Celá produkcia novej prevádzkarne bude určená na export.

Terichem Tervakoski je spoločným podnikom fínskej spoločnosti Ab Rani Plast Oy a slovenského Chemosvitu. Fínska firma je výrobca polyetylénových fólií pre poľnohospodárstvo.

Skupina Chemosvit je orientovaná na výrobu, zušľachťovanie a predaj flexibilných fólií pre obalové účely a pre elektrotechnický priemysel, na výrobu a predaj výrobkov z plastov, aj recyklovaných, polypropylénových vlákien a strojárskych výrobkov a baliacich automatov.

💡
Firma Terichem Tervakoski zainvestuje v Svite 30 miliónov eur.

Komentáre

Najnovšie