Prejsť na obsah

Mamičky pozor! Od nového roka sa menia pravidlá pri poistnom

Unsplash

Povinnosť platiť poistné sa po novom bude viazať na tehotenstvo a materstvo.

BRATISLAVA 19. decembra (SITA) – Mamičky by si mali postrážiť podmienky na platbu poistného. Od nového roka totiž platia nové podmienky vylúčenia povinnosti platiť poistné.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Ako informuje Sociálna poisťovňa, do platnosti totiž vstupujú ustanovenia novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorých sa bude vylúčenie povinnosti platiť poistné vzťahovať na jednotlivé poistné vzťahy osobitne.

Ako dodáva poisťovňa, od nového roka sa bude vylúčenie povinnosti platiť poistné u zamestnanca a povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) viazať na tehotenstvo a materstvo, a teda nie na poskytovanie dávky materské zo Sociálnej poisťovne.

Toto vylúčenie povinnosti platiť poistné pritom bude trvať matke od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, do nástupu na rodičovskú dovolenku. U iného poistenca odo dňa od ktorého sa stará o dieťa do nástupu na rodičovskú dovolenku. U SZČO je to do priznania rodičovského príspevku.

„Ak mamička, respektíve iný poistenec požiada z konkrétneho právneho vzťahu o dávku materské, tlačivo žiadosti slúži zároveň aj na účely uplatnenia vylúčenia povinnosti platiť poistné z tohto právneho vzťahu z dôvodu sociálnej udalosti tehotenstvo a materstvo," uvádza Sociálna poisťovňa.

Ak pritom mamička alebo iný poistenec nepožiada o dávku materské, pretože napríklad nespĺňa zákonné podmienky na jej priznanie, na účely uplatnenia vylúčenia povinnosti platiť poistné musí vyplniť formulár Čestné vyhlásenie a priložiť požadované dokumenty.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravila formulár Čestné vyhlásenie, ktorý bude slúžiť na preukázanie skutočností nevyhnutných na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné z dôvodu tehotenstva a materstva.

Formulár je dostupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Čestné vyhlásenie je možné doručiť ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne poštou alebo podať osobne.

💡
Od budúceho roka platia nové podmienky vylúčenia povinnosti platiť poistné.

Komentáre

Najnovšie