Prejsť na obsah

Deti už môžu odvádzať dôchodky v prospech svojich rodičov

Unsplash

Rodičovský dôchodok môžu svojim rodičom zabezpečiť pracujúci, ktorých vymeriavací základ je aspoň 1 453,60 eura.

BRATISLAVA 2. januára (SITA) – Do praxe vstupuje rodičovský dôchodok. Po novom môže pracujúce dieťa odviesť každému rodičovi na penzii 1,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Vychádza sa pritom z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku je zastropovaná, počíta sa najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy na Slovensku.

Pri priemernej hrubej mzde za rok 2021 vo výške 1 211 eur maximálny rodičovský dôchodok v tomto roku dosiahne 21,80 eura mesačne pre každého rodiča.

Takýto rodičovský dôchodok svojim rodičom môžu dopriať deti, ktorých hrubá mzda alebo vymeriavací základ dosahuje 1 453,60 eura a viac.

Rodičovský dôchodok nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku.

Sociálna poisťovňa ho prizná poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie.

Poistenec, ktorý chce prispievať „náhradným“ rodičom alebo si želá vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku, musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej poisťovni.

Urobí tak prostredníctvom formulára Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

Následne ho doručí Sociálnej poisťovni do 28. februára tohto roka, a to osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, poštou, pričom podpis klienta na vyhlásení overuje notár, resp. matrika alebo ako všeobecné podanie cez portál slovensko.sk.

💡
Od začiatku tohto roka sa na Slovensku zaviedol rodičovský dôchodok.

Komentáre

Najnovšie