Prejsť na obsah

Zákazku od Remišovej rezortu preveruje Úrad pre verejné obstarávanie

Unsplash

Vo flexibilnom tendri plánuje Remišovej rezort minúť 64 miliónov eur.

BRATISLAVA 13. januára (SITA) – Centrálne obstarávanie licencií a produktov spoločnosti Oracle Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) preveruje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Predpokladaná hodnota zákazky je 64,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) na štyri roky.

Obstarávanie sa týka projektu financovaného z prostriedkov Európskej únie. Podmienky vyhlásenej užšej súťaže na základe námietok proti súťažným podkladom preveruje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) od decembra, rozhodnúť by mal do 16. januára.

Vyplýva to z informácií vo Vestníku verejného obstarávania.

Pre verejných obstarávateľov budú vyhlasované čiastkové zákazky na rôzne projekty s využitím zriadeného dynamického nákupného systému (DNS).

„Cieľom zriadenia DNS a zadávania čiastkových zákaziek je umožniť verejným obstarávateľom a obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, teda v čase a rozsahu, ktorý im je známy,“ oznámilo ministerstvo informatizácie v uvedenom tendri.

Pôjde o nákup licencií, služieb licenčnej podpory, hardvéru, hardvérovej podpory a súvisiacich služieb Oracle alebo ich ekvivalentov, napríklad cloudových služieb, analytických nástrojov, databázových služieb, engineering systémov, storage systémov či middleware služieb.

Rezort informatizácie pred vyhlásením centrálneho verejného obstarávania uplatnil prípravné trhové konzultácie s účastníkmi trhu. Vybraných uchádzačov, ktorí sa predtým prihlásili, mal podľa pôvodného zámeru v decembri vyzvať na súťaž alebo k účasti.

💡
Úrad pre verejné obstarávanie skúma tender rezortu informatizácie, ide o licencie a služby za desiatky miliónov eur.

Komentáre

Najnovšie