Prejsť na obsah

Po novom bude štát obstarávať len elektronicky

Unsplash

Pôjde o podlimitné zákazky a o zákazky s nízkou hodnotou, uviedol Úrad pre verejné obstarávanie.

BRATISLAVA 17. januára (SITA) – Posun k výraznejšej elektronizácii. Po novom budú verejní obstarávatelia od 1. februára pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou povinní používať na komunikáciu vo verejnom obstarávaní výhradne elektronickú platformu.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Elektronickú platformu nemusia používať vo verejných obstarávaniach vyhlásených alebo začatých do 31. januára 2023, ak na úkony, ktoré majú byť vykonané cez elektronickú platformu, použijú elektronický prostriedok podľa príslušnej časti zákona o verejnom obstarávaní.

Upozornili na to Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády SR.

„Funkcionality elektronickej platformy sú v súčasnosti zabezpečené s využitím elektronického trhoviska a informačného systému Elektronického verejného obstarávania,“ uviedli oba úrady.

Správcom elektronickej platformy je úrad vlády od 31. marca 2022, kedy nadobudla účinnosť hlavná časť tzv. veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní.

Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, slúži na zabezpečenie zadávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, ako aj evidenciu týchto zákaziek a na zabezpečenie súvisiacich činností.

Informačný systém Elektronického verejného obstarávania podporuje zadávanie nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek s bežným postupom, zákaziek s nízkymi hodnotami so zverejnením a bez zverejnenia vo vestníku.

V tomto systéme je možné uskutočniť aj prípravné trhové konzultácie, dynamický nákupný systém a elektronickú aukciu.

Elektronické trhovisko podporuje zadávanie podlimitných zákaziek so zjednodušeným postupom pre bežne dostupné tovary a služby a zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, ak ide o dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu.

💡
Verejní obstarávatelia musia od februára komunikovať už len cez elektronickú platformu.

Komentáre

Najnovšie