Prejsť na obsah

Slovensko dokázalo vyčerpať iba dve tretiny alokovaných európskych zdrojov

Unsplash

Vyčerpali sme 9,6 miliardy z možných 14,5 miliárd eur.

BRATISLAVA 23. januára (SITA) – EÚ Slovensku schválila v treťom eurofondovom programovom období medzi rokmi 2014 až 2020 zdroje vo výške 9,6 mld. eur. Dáta sú platné k 31. decembru 2022.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Predstavuje to čerpanie na úrovni 66,23 % z celkového záväzku 14,5 mld. eur v desiatich operačných programoch bez Programu rozvoja vidieka.

Vyplýva to z čerpania prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejneného na portáli Ministerstva financií SR ako orgánu auditu.

Pravidlo N+3 pre rok 2022 bolo splnené v deviatich programoch, len v programe Rybné hospodárstvo sa nepodarilo vyčerpať eurozdroje vo výške 1,65 mil. eur.

Pre vyčerpanie celkovej alokácie desiatich programov zostáva vyčerpať na úrovni prijímateľov do 31. decembra 2023 a následne predložiť na Európsku komisiu do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 5,22 mld. eur.

💡
Čerpanie starých eurozdrojov v desiatich programoch dosiahlo 9,6 miliardy eur, teda dve tretiny.

Komentáre

Najnovšie