Prejsť na obsah

Priemysel naďalej šliape. Jeho obrat sa zvýšil už siedmy mesiac po sebe

Unsplash

Rastúci trend spomaľovali iba dodávky elektriny a plynu. Tie klesajú už tretí mesiac v rade.

BRATISLAVA 12. januára (SITA) – Aj v novembri sa nášmu priemyslu darilo. Medziročne sa jeho tržby zvýšili o 4,1 percenta.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Obrat najdôležitejšiemu odvetviu v štruktúre ekonomiky rástol už siedmy mesiac po sebe, tempo rastu sa však opäť spomaľovalo. Polovica zo 16 sledovaných odvetví priemyslu zaznamenala pozitívny výsledok. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Celkový pozitívny výsledok tržieb v priemysle najvýznamnejšie ovplyvnil rast vo výrobe kovov o 17,8 %, vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,1 %, vo výrobe elektrických zariadení o 23,5 %, ostatnej výrobe o 13,1 %, ako aj vo výrobe textilu a kože s rastom o 24,5 %.

Naopak, tržby priemyslu brzdil predovšetkým pokles tržieb v dodávke elektriny a plynu o 17,4 %, čo bolo tretí mesiac po sebe.

Druhému objemovo najsilnejšiemu odvetviu, vybraným trhovým službám, klesajú tržby už piaty mesiac v rade a v novembri boli medziročne nižšie o 4,3 %. Najvýraznejšie ich ťahali dole administratívne a obchodné pomocné činnosti s poklesom o 20,6 %.

Výrazne klesli aj tržby za vedenie firiem a poradenstvo o 12,1 %, ako aj za činnosti v oblasti nehnuteľností o 9,4 %. Medziročne tržby najviac rástli v oblasti reklamy a prieskumu trhu o 43,7 % a za činnosti v oblasti cestovných kancelárií.

Tie nadviazali na deväťmesačný nepretržitý rast, po prepočítaní na stále ceny však zaostávali takmer o polovicu za rovnakým obdobím v predpandemickom roku 2019.

Podniky dopravy a skladovania pokračovali v trende dvojciferných medziročných rastov tržieb, v novembri sa zvýšili o 19,9 %, čím sa tempo rastu mierne zrýchlilo.

Rástlo všetkých päť zložiek tohto odvetvia a na pozitívnom výsledku sa podieľali hlavne dve objemovo najvýznamnejšie zložky, a to pozemná doprava vrátane dopravy potrubím s rastom o 26,6 %, ako aj skladové a pomocné činnosti s rastom o 9,3 %.

Odvetvie informačné a komunikačné činnosti si udržiava štvrtý mesiac po sebe stabilný dvojciferný rast tržieb, medziročne boli vyššie o 18,1 %.

Vyššiu hodnotu ako pred rokom mali všetky zložky odvetvia, pričom najvýraznejší podiel na celkovom pozitívnom výsledku malo počítačové programovanie s medziročným navýšením o 23,6 %, ako aj telekomunikácie s rastom o 11,9 %.

Tržby v stavebníctve nadviazali na októbrový pokles a aj v novembri 2022 sa medziročne znížili, a to o 1,4 %.

💡
Tržby v priemysle v novembri vyrástli o viac ako 4 percentá.

Komentáre

Najnovšie