Prejsť na obsah

Prichádzajú zmeny v minimálnych zdravotných odvodoch pre zamestnancov

Unsplash

Pokiaľ zamestnancov zdravotný odvod nedosiahne aspoň 32,81 eura, musí zvyšok doplatiť z vlastného.

BRATISLAVA 2. januára (SITA) - Od začiatku tohto roka sa pre zamestnancov zavádza minimálny základ pre odvod poistného na zdravotné poistenie.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Najnižší možný vymeriavací základ na platenie zdravotných odvodov je vo výške životného minima pre plnoletú osobu, čo je aktuálne 234,42 eura.

Minimálny odvod z tejto sumy dosiahne 14 percent, teda 32,81 eura. Ak by vypočítaný odvod poistného nedosiahol túto minimálnu výšku, zamestnanec bude musieť doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa.

Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka.

„Týmto opatrením nebudú postihnuté osoby v pracovnom pomere s príjmom vyšším ako je životné minimum, osoby s nižšími príjmami si však budú musieť doplatiť poistné do tejto výšky," uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Povinnosť doplatku sa bude týkať iba zamestnanca, odvodová povinnosť zamestnávateľa z dôvodu nezvyšovania ceny práce zostáva nezmenená.

Povinnosť platiť aspoň minimálny odvod sa nebude vzťahovať na poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu. Ide napríklad o dôchodcov, osoby evidované na úrade práce, či osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi.

Zamestnanci doposiaľ na rozdiel od samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nezamestnaných nemali zákonom určený minimálny vymeriavací základ.

Zamestnancovi stačil akýkoľvek čiastkový úväzok na to, aby uhrádzal poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy reálne vyplatenej z tohto úväzku.

Podľa ministerstva zdravotníctva sa tak špekulatívne uzatvárali pracovné pomery napríklad na desatinový pracovný úväzok, vďaka čomu tieto osoby platili mesačne poistné na úrovni niekoľko eur a mali zabezpečené verejné zdravotné poistenie v plnom rozsahu.

Ak by pritom boli dobrovoľne nezamestnaní, boli by povinní platiť poistné na úrovni minimálnej výšky odvodu pre dobrovoľne nezamestnaných, čo je pre rok 2023 suma 84,77 eura.

💡
Zamestnanci už musia platiť zdravotné odvody najmenej zo sumy životného minima.

Komentáre

Najnovšie