Prejsť na obsah

Zvýšenie platieb o pätinu pre všetkých ešte viac pokriví systém, tvrdí zdravotnícky úrad

Unsplash

Problém vznikol najmä u dlhodobo podfinancovaných špecializácií, tvrdí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

BRATISLAVA 30. január (SITA) – Ďalších 283 miliónov eur, ktoré poputujú zdravotným poisťovniam od vlády je podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) dobrým krokom vpred.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Predsedníčka úradu Renáta Bláhová však tvrdí, že ak by zdravotné poisťovne súhlasili s medializovaným 20-percentným zvýšením platieb rovnako pre všetkých lekárov a špecialistov, budú tak konať v rozpore s princípom obozretného hospodára.

Akútny problém s vyberaním poplatkov podľa ÚDZS vznikol najmä u tých špecializácií, ktoré sú dlhodobo podfinancované a u ktorých napríklad v susednej Českej republike za obdobný výkon dostane špecialista o 200 alebo aj 300 percent vyššie ocenenie.

Zvýšenie platby o 20 % práve najviac ohrozené špecializácie nezachráni, práve naopak, pokriví nefunkčný systém ešte viac.

„Ceny niektorých výkonov, ktoré zdravotné poisťovne hradia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, nepostačujú na primerané mzdové ohodnotenie lekárov a prevádzku ambulancie aj bez toho, aby sme mali problém s energiami," upozorňuje v tlačovej správe riaditeľka odboru dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti Jana Navrátilová.

Ako príklad uvádza komplexné vyšetrenie v odbornostiach pneumológia, imunoalergológia, dermatovenerológia, diabetológia, ktoré trvá aj viac ako 30 minút, avšak lekár za daný výkon dostane zo strany zdravotnej poisťovne len okolo 13 eur.

„Pri následných a kontrolných vyšetreniach sú ceny ešte podstatne nižšie," uviedla Navrátilová. Z tejto sumy má podľa nej lekár vykryť svoje mzdové nároky, mzdové nároky zdravotnej sestry, odvody a pokryť ešte aj ďalšie výdavky spojené s prevádzkou ambulancie. „Pri zohľadnení relevantných nákladov je cenové ohodnotenie výkonov zo strany zdravotných poisťovní u viacerých odborností špecializovanej ambulantnej starostlivosti absolútne nedostačujúce," dodala.

Naproti tomu podľa ÚDZS naďalej existujú segmenty, ktoré sú nadhodnotené, významne sa líši aj ocenenie zdravotných výkonov medzi zdravotnými poisťovňami.

Podľa úradu je potrebné, aby sa pri vyjednávaní o cenách medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami v rozumnej miere uplatňoval princíp ceny obvyklej a obvyklých štatistických rozpätí cien poskytovaných zdravotných služieb v regióne.

💡
Dohoda zdravotných poisťovní s ambulanciami musí viesť k systémovým zmenám, tvrdí ÚDZS.

Komentáre

Najnovšie