Prejsť na obsah

Podnikatelia hodnotia vládnu komunikáciu čoraz horšie

Unsplash

Vyplýva to z prieskumu, ktorý si nechala vyhotoviť Slovenská obchodná a priemyselná komora.

BRATISLAVA 19. januára (SITA) – Vláda má v komunikácii s podnikateľmi čo dobiehať. Takmer nikto z podnikateľov s jej úrovňou nebol spokojný.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Prieskum Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) predstavuje najhoršiu úroveň od roku 2010.

Pozitívne ju hodnotilo iba 1 % účastníkov prieskumu, negatívne takmer 60 %. Podiel pozitívnych hodnotení komunikácie vlády s podnikateľmi má pritom mierne klesajúci trend od roku 2015.

V roku 2020 sa pozitívne vyjadrilo 5 % respondentov, v roku 2021 už iba 4 %.

Podmienky na podnikanie v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 hodnotili podnikatelia výrazne negatívnejšie, o čom svedčí rádovo desaťkrát vyšší podiel nepriaznivých ako priaznivých hodnotení.

Rovnako negatívne sú tiež očakávania spojené s rokom 2023. Priaznivé podmienky na podnikanie očakáva len 6 % účastníkov prieskumu, nepriaznivé až 59 %.

Najdôležitejšie opatrenie, ktoré mala vláda v roku 2022 na zlepšenie podnikateľského prostredia realizovať, no neurobila tak, bolo zmiernenie dôsledkov extrémne vysokej inflácie a nárastu cien energií.

S výrazným odstupom nasledovalo zníženie daňových a odvodových sadzieb, uľahčenie administratívnej náročnosti podnikania, zrýchlenie budovania infraštruktúry, či podpora investícií, výskumu a inovácií.

Za najväčšie riziko pre podnikanie v roku 2022 považovali členovia komory, zapojení do prieskumu, rast cien vstupov, najmä rast cien energií, po ňom vysoké daňové a odvodové zaťaženie a na treťom mieste nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Hospodársku politiku vlády v uplynulom roku hodnotili pozitívne 2 % opýtaných, negatívne sa o nej vyjadrili dve tretiny respondentov.

Ekonomický prieskum medzi svojimi členmi realizuje SOPK od roku 1998. Najnovší sa uskutočnil v októbri a novembri 2022, za účasti 155 respondentov.

Sú z celého Slovenska, malé, stredné i veľké firmy, so slovenským vlastníctvom, menšinovým zahraničným i väčšinovým zahraničným vlastníctvom.

Komora pôsobí na celom území Slovenska, je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.

💡
Komunikácia vlády s podnikateľmi bola podľa prieskumu SOPK vlani najhoršia od roku 2010.

Komentáre

Najnovšie