Prejsť na obsah

Plocha udržateľného hospodárenia v lesoch sa tento rok rozšírila

Unsplash

Dlhodobým cieľom lesníkov je udržateľne hospodáriť aspoň na tretine lesnej pôdy.

BRATISLAVA 19. decembra (SITA) – Aj tento rok Slovensko pokračovalo v praktikách udržateľného lesníctva. Štátne lesy rozšírili územie, na ktorom sa hospodári formou prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (PBHL) o 21-tisíc hektárov na 150-tisíc ha.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Prechod na PBHL bude pokračovať aj v ďalších rokoch, cieľom je obhospodarovať aspoň 35 percent lesných porastov v správe š. p. Lesy SR v horizonte 7 - 10 rokov. Informovalo o tom v tlačovej správe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

PBHL sa realizuje jemnými metódami ťažby. Lesník vyberá strom z lesa a šetrne s kvalitnou technikou alebo s ťažnými koňmi. Výsledkom je trvalý les, ktorý zadržiava vodu v krajine, pozitívne ovplyvňuje klímu, nevysušuje a chráni vzácnu lesnú pôdu a prispieva k ochrane biodiverzity.

V súlade s platnou legislatívou vytvoril š. p. Lesy SR pracovné miesta koordinátorov PBHL pre všetky jeho organizačné zložky. Úlohou je organizovať a odborne zabezpečovať vzdelávacie aktivity, poradenskú a konzultačnú činnosť k PBHL pre pracovníkov lesníckej prevádzky.

Súčasťou štátneho podniku je aj chov ťažných koní plemena Norik v Dobšinej a Veľkej Lúke.

„Tieto kone sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne. Tradícia ich chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950, ako šľachtiteľský chov bol uznaný v roku 1995. Prechodom nehnuteľného a súvisiaceho majetku v rámci zonácie národného parku Muránska Planina prišiel štátny podnik o zdroje na financovanie chovu ťažných koní aj pre potreby PBHL," uzavrelo ministerstvo.

💡
V roku 2022 sa plocha lesov obhospodarovaná v súlade s princípmi prírode blízkeho hospodárenia zväčšila o 21 000 ha.

Komentáre

Najnovšie