Prejsť na obsah

O post v rade pre verejné obstarávanie zabojujú dvaja kandidáti

Unsplash

O tom, kto obsadí uvoľnené miesto, sa rozhodne medzi Martinom Danišom a Tomášom Gibom.

BRATISLAVA 22. decembra (SITA) - O jedno voľné miesto člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) majú záujem dvaja uchádzači - Martin Daniš a Tomáš Giba. Úrad vlády SR zverejnil na svojom portáli mená oboch kandidátov aj s ich životopismi a projektmi, s ktorými sa predstavia na verejnom vypočutí.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Hodnotiaca komisia na základe verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov odporučí jedného alebo obidvoch vláde na vymenovanie za nového člena odvolacieho orgánu ÚVO. Predkladať návrhy na kandidátov bolo možné do 20. decembra.

Martin Daniš je od februára 2022 riaditeľom odboru verejného obstarávania a investícií v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde sa problematike verejného obstarávania venuje od začiatku roka 2018. Tomáš Giba je od júla 2020 vedúcim oddelenia verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR, od mája 2018 pôsobil na ÚVO na odbore dohľadu.

Výber člena Rady ÚVO sa uskutoční z dôvodu, že jej doterajší člen Peter Kubovič sa stal novým predsedom ÚVO od 10. novembra. Záujemcovia mali podľa výzvy v odbornom projekte popísať rozhodnutie úradu alebo jeho rady, s ktorým sa nestotožňujú a odôvodniť prečo. Za hodnotenie projektu môžu získať do 30 bodov.

Ďalších najviac 70 bodov môžu na verejnom vypočutí dostať za päť hodnotiacich kritérií - vzdelanie, odbornosť, základné vybavenie, integrita a konflikt záujmov uchádzača. Kandidáti musia tiež preukázať napríklad minimálne päťročnú prax vo verejnom obstarávaní, najmä to, že sa touto oblasťou aktívne zaoberali, resp. zaoberajú. Svoju kandidatúru na člena Rady ÚVO majú zároveň odôvodniť, pričom viaceré iné požiadavky sa týkajú predloženia rôznych dokladov a čestných vyhlásení.

Rada ÚVO má podľa zákona o verejnom obstarávaní deväť členov - predsedu a dvoch podpredsedov úradu a šiestich externých členov menovaných a odvolávaných vládou. V odvolacom orgáne sú aktuálne predseda úradu Peter Kubovič, podpredseda Jaroslav Lexa a jeden post podpredsedu nie je dlhodobo obsadený.

Členmi menovanými vládou sú Ivan Pudiš, Ľubomír Kubička, Jozef Bálint a najnovšie Pavol Líška a Branislav Šarmír. Jedno miesto zostáva voľné po zvolení Petra Kuboviča za predsedu ÚVO.

💡
Na uvoľnený post člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie kandidujú Martin Daniš a Tomáš Giba.

Komentáre

Najnovšie