Prejsť na obsah

Nálada medzi podnikateľmi naďalej mierne rastie

Unsplash

Pozitívne prispel najmä rast objednávok a budúcej produkcie.

BRATISLAVA 30. januára (SITA) – Slovenskí podnikatelia sú dnes o niečo optimistickejší ako boli na jeseň. Potvrdzujú to aj najnovšie dáta.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Ekonomická nálada na Slovensku sa v januári zlepšila druhý mesiac po sebe. Medzimesačným rastom o 1,7 bodu dosiahla hodnota sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu 90,5 bodu.

Dôvera v slovenskú ekonomiku sa zvýšila u spotrebiteľov aj u väčšiny podnikateľov. Pokles nálady zaznamenali podľa Štatistického úradu SR len v obchode. Medziročne indikátor klesol o 7,7 bodu. Za dlhodobým priemerom zaostáva o 12 bodov.

Indikátor dôvery v priemysle v januári vzrástol o 3,4 bodu na mínus 12,3 bodu. Vývoj indikátora ovplyvnil podľa úradu rast očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace a rast objednávok.

Rast produkcie očakávajú hlavne vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených, výrobe dopravných prostriedkov a vo výrobe ostatných nekovových výrobkov. Zvýšené objednávky zaznamenali rovnako vo výrobe ostatných nekovových výrobkov, okrem toho aj vo výrobe textilu a odevov.

Indikátor dôvery v službách v januári vzrástol o 1,3 bodu na 6,3 bodu. Nárast bol podľa úradu síce iba v jednom z troch ukazovateľov, a to v dopyte za posledné tri mesiace, aj to však stačilo na zvýšenie hodnoty celkového indikátora. Zvýšený dopyt bol najmä v informáciách a komunikácii, ubytovacích a stravovacích službách a ostatných činnostiach.

Dôvera spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zlepšila. Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa zvýšil medzimesačne o 1,7 bodu na mínus 32,4 bodu.

Hodnotenia respondentov sa oproti poslednému mesiacu minulého roka zlepšili pri všetkých štyroch zložkách indikátora. Najviac sa zmiernili obavy z očakávaných úspor domácností. Menej pesimistické boli aj očakávania finančnej situácie ich domácností, ale aj celkovej hospodárskej situácie. Mierne optimistickejšie vnímali aj vývoj nezamestnanosti.

Indikátor dôvery v obchode v januári klesol oproti decembru minulého roka o osem bodov na 19 bodov. Respondenti negatívne hodnotili trend podnikateľských aktivít, najmä v maloobchode s pohonnými látkami a v oprave a údržbe motorových vozidiel. Zároveň očakávajú pokles počtu zamestnancov.

V januári sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 0,5 bodu na mínus 3,5 bodu vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Jej zvyšovanie plánujú najmä podniky realizujúce špecializované stavebné práce.

💡
Dôvera v slovenskú ekonomiku sa v úvode roka opäť mierne zlepšila.

Komentáre

Najnovšie