Prejsť na obsah

Na integrovanú infraštruktúru išlo 3,7 miliardy eur zo zdrojov EÚ

Unsplash

Peniaze smerujú najmä na rozvoj železničnej a cestnej dopravy.

BRATISLAVA 19. decembra (SITA) – Takmer 3,7 miliardy eur. Toľko využil Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zo zdrojov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 k 30. novembru tohto roka takmer 3,68 mld. eur.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Predstavuje to vyše 61 % z celkovej alokácie v objeme cez 6 mld. eur. Čerpanie európskych prostriedkov v najväčšom programe oproti koncu októbra vzrástlo o viac ako 44 mil. eur a miera o 0,74 percentuálneho bodu. Oproti záveru minulého roka je to viac skoro o 980 mil. eur, resp. o vyše 16 percentuálnych bodov.

Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci OPII dosiahlo koncom novembra necelých 595 mil. eur, teda 58 % z viac ako jednej miliardy eur. Zazmluvnené prostriedky EÚ v tomto programe mali objem 6,22 mld eur, čo je o 3,5 % viac ako alokácia, platné výzvy na projekty z eurozdrojov boli vo výške 9,81 mld. eur, teda cez 63 % nad celkovou vyčlenenou sumou.

Do konca budúceho roka zostáva v programe využiť z peňazí EÚ ešte 2,33 mld. eur, čiže skoro 39 % celkovej alokácie. Ak by mala byť dovtedy celá alokovaná suma využitá, čerpanie by sa muselo zvýšiť priemerne na 179 mil. eur mesačne.

OPII je podľa objemu finančných prostriedkov najväčší z jedenástich programov (vrátane Programu rozvoja vidieka), podľa úrovne čerpania eurofondov v závere novembra zostával na šiestom mieste.

Na základe podielu kontrahovania európskych financií je na druhej pozícii. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií, ako aj hospodárstva a školstva, vedy, výskumu a športu.

V OPII idú peniaze na rozvoj železničnej, cestnej a vodnej dopravy v šiestich z trinástich prioritných osí, ďalšie zdroje sú na informatizáciu, technickú pomoc, výskum, vývoj a inovácie, ako aj pre malé a stredné podniky, pričom posledné dve oblasti sú zvlášť aj pre Bratislavský kraj.

💡
Na integrovanú infraštruktúru išlo 3,7 miliardy eur zo zdrojov EÚ. Peniaze smerujú najmä na rozvoj železničnej a cestnej dopravy.

Komentáre

Najnovšie