Prejsť na obsah

Digitalizujeme iba pomaly. Tempo brzdí nedostatok znalostí

Unsplash

O slabom napredovaní digitalizácie na Slovensku hovorí najnovší prieskum Industry4UM a Trexima Bratislava.

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) – S digitalizáciou máme stále problém. Vo viac ako troch štvrtinách firiem u nás vôbec neprebieha digitalizácia. Kľúčovými sú ťažkosti s vytváraním aplikačných tímov aj s prípravou implementačných stratégií.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Také sú výsledky šiesteho ročníka prieskumu o úrovni digitalizácie a implementácie Industry 4.0 do slovenských podnikov, ktorý zorganizovali Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM v spolupráci so spoločnosťou Trexima Bratislava.

Transformačné tempo pritom brzdí nedostatok znalostí o digitalizácii v priemysle, globálne krízy a zložitá hospodárska situácia. Veľká časť podnikov však naďalej prejavuje odhodlanie digitalizovať.

V trojročnom pohľade na podiel digitalizujúcich firiem Slovensko zaznamenáva kontinuálny pokles. „Po vyhodnotení ďalších výsledkov prieskumu môžeme za dôvod označiť postupné budovanie poznania, že digitálna transformácia je zásadná zmena riadenia, nastavenia a fungovania podniku. Podniky si začali uvedomovať, že na túto cestu ešte nenastúpili. Pojem digitálnej transformácie v ich ponímaní nebol stotožnený s reálnym obsahom,“ konštatuje Martin Morháč z Industry4UM.

Morháč dodáva, že neprimerane veľký optimizmus sa tak, postupným hlbším spoznávaním princípov digitalizácie, a uvedomením si jej aplikačného rozsahu, priblížil k realite.

Ako ukazujú výsledky prieskumu, stratégiu implementácie dnes pripravuje iba 8 % podnikov. Tretina firiem zatiaľ len zhromažďuje informácie o digitalizácii a snaží sa v problematike zorientovať. Napriek stále nízkemu podielu digitalizujúcich firiem ju za dôležitú pre svoju budúcnosť považuje 58 % z celkového počtu oslovených podnikov.

Z tých, ktoré ešte nezačali s aplikáciou Industry 4.0, vidí potrebu digitalizovať 86 % podnikov. V rámci vnútorných procesov firmy plánujú digitalizovať primárne výrobu a logistiku. Pri externých procesoch vidia ako najnaliehavejšiu digitalizáciu komunikácie so zákazníkmi a komunikáciu s dodávateľským reťazcom.

Transformačné tempo brzdí rastúca inflácia, zvyšovanie cien materiálov, energií a palív, ako aj neistota spojená s domácimi politickými turbulenciami i vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Tieto okolnosti podnikom určujú priority, ovplyvňujú postoj k digitalizácii a tempo aplikácie Industry 4.0. Napriek zložitej situácii takmer dve tretiny už digitalizujúcich podnikov v nej pokračuje, 11 % podnikov dokonca svoje aplikačné aktivity zintenzívnilo.

Naopak, transformačné zmeny z dôvodov nepriaznivých globálnych okolností zastavilo 14 % podnikov. Takmer polovica všetkých opýtaných respondentov tvrdí, že by im digitalizácia v aktuálnych situácii spojenej s krízami pomohla.

Prieskum taktiež ukázal, že len desatina podnikov má zriadené samostatné oddelenie, či špeciálny tím poverený tvorbou stratégie a zaoberajúci sa aplikáciou Industry 4.0. Systém inovačného riadenia má 15 % firiem. Prekážkou pre rozvoj digitalizácie je pritom aj nedostatok znalostí. Podniky chcú digitalizovať, ale nevedia ako.

Viac ako polovici podnikov chýbajú informácie potrebné k aplikácii digitálnych riešení, nevedia kde ich majú čerpať, nemajú názor na ich dostupnosť alebo sa k problematike nevedia vyjadriť. Potrebné informácie pre svoj rozvoj má len viac ako štvrtina podnikov.

Združenie inteligentného priemyslu - Industry4UM je nezávislou, odbornou autoritou zástupcov priemyslu iniciovanou so zámerom skvalitnenia príprav podnikov na digitálnu transformáciu.

Trexima Bratislava je špecializovanou výskumno-štatistickou organizáciou zameranou na skúmanie inovácií ovplyvňujúcich trh práce a ľudské zdroje.

💡
Slovenské firmy postupujú pri digitalizácii veľmi pomaly. Vyplýva to z výsledkov prieskumu.

Komentáre

Najnovšie