Prejsť na obsah

Ďalší krok v kategorizácii nemocníc má podľa Lengvarského priniesť stabilitu

Unsplash

Reforma nemocnice rozdelila do piatich úrovní na základe vopred stanovených kritérií.

BRATISLAVA 12. januára (SITA) – Reforma nemocníc sa začína postupne prejavovať aj v praxi. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Rezort zdravotníctva predstavil na konci minulého roka prvú čiastkovú fázu podmienenej kategorizácie nemocničnej siete. Nemocnice sú podľa nej rozdelené na základe exaktne stanovených kritérií do piatich úrovní.

Každá z nich má presne zadefinované, aké programy musí poskytovať a kritériá spĺňať. Okrem toho sa budú môcť po spustení zmien v praxi venovať aj ďalším medicínskym programom. Môžu požiadať o doplnkové či nepovinné programy.

Základným cieľom reformy nemocníc podľa rezortu zdravotníctva je, aby pacienti vedeli, ktorá nemocnica v ich okolí im poskytne adekvátnu starostlivosť v adekvátnom čase a adekvátnej kvalite.

„Nie je cieľom reformy nemocníc rušiť fungujúce oddelenia a nemocnice. Práve naopak, reforma prinesie nemocniciam stabilitu,“ uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Prvá fáza podmienenej kategorizácie nemocničnej siete priniesla rozdelenie zariadení do jednotlivých kategórií.

Odborníci zohľadnili päticu exaktných podmienok - počet potenciálnych pacientov v rámci spádovej oblasti, časovú dostupnosť zariadenia, plnenie minimálnych počtov úkonov, špeciálne personálne zabezpečenie a existenciu povinných programov.

Okrem povinných programov, ktoré musí nemocnica po zaradení do jednej z úrovní plniť, môžu ponuku poskytovanej zdravotnej starostlivosti rozšíriť aj o doplnkové a nepovinné programy.

V praxi to znamená, že po schválení doplnkového programu bude môcť, napríklad, nemocnica I. úrovne poskytovať pôrodnícky program, program urgentnej medicíny či ďalšie programy nemocnice vyššej úrovne. Všetky nemocnice prejavili ambíciu poskytovať aj programy zariadení z vyššej úrovne kategorizácie.

Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré má okrem iného na starosti aj zdravotné poistenie, bude v prvom kvartáli tohto roka doplnkové programy vyhodnocovať a po splnení legislatívnych podmienok ich aj schvaľovať. Od roku 2024 kategorizáciu nemocníc prevezme Komisia pre tvorbu siete, ktorá bude zložená zo zástupcov všetkých relevantných subjektov.

Komisia bude periodicky, teda každoročne prehodnocovať zaradenie zdravotníckych zariadení do siete. Zákon počíta s každoročnou možnosťou požiadať o zaradenie do vyššej úrovne, ak budú splnené príslušné podmienky.

💡
Nemocnice budú môcť rozšíriť poskytovanú zdravotnú starostlivosť o doplnkové či nepovinné programy.

Komentáre

Najnovšie