Prejsť na obsah

Zlepší sa prístup a kvalita pitnej vody. Prezidentka podpísala novelu

Unsplash

Zodpovednou inštitúciou bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade.

BRATISLAVA 29. decembra (SITA) - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Parlament ju schválil 20. decembra.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade tak bude národnou inštitúciou pre hodnotenie zdravotnej bezpečnosti chemických látok na úpravu vody a filtračných médií, ktoré sú určené na styk s pitnou vodou.

Cieľom materiálu je ochrana ľudského zdravia pred účinkami kontaminovanej pitnej vody a zlepšenie prístupu k vode. Dôraz sa podľa ministerstva zdravotníctva kladie najmä na vybrané časti obyvateľstva, ktoré nemajú prístup k pitnej vode.

Novelou sa dopĺňajú nové požiadavky na kritériá kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Všetky zložky vodárenského systému budú mať nové povinnosti. Zároveň sa určujú nové požiadavky na zdravotnú bezpečnosť materiálov či výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou.

Úpravy nadväzujú na smernicu EÚ, ktorá výrazne mení prístup k dodávaniu pitnej vody.

💡
Prezidentka podpísala novelu zákona o ochrane zdravia, prístup k pitnej vode a jej bezpečnosť sa zlepší.

Komentáre

Najnovšie