Prejsť na obsah

Veľké firmy sa majú po novom zdaňovať minimálne 15 percentnou daňou

Unsplash

Návrh zákona sa má týkať firiem s ročným obratom vyšším ako 750 miliónov eur.

BRATISLAVA 23. januára (SITA) – Chystá sa veľká zmena v zdaňovaní globálnych gigantov v Európskej únii.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Príjmy nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín pôsobiacich na jednotnom trhu EÚ by sa mali zdaňovať na úrovni minimálnej 15-percentnej efektívnej sadzby dane.

Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave návrhu zákona o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín.

Materiál rezort financií predložil do pripomienkového konania. Samotný legislatívny návrh by malo ministerstvo financií predložiť na pripomienkovanie v máji tohto roka.

Návrh zákona sa má vzťahovať na subjekty konsolidovanej skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur dosiahnutými v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období predchádzajúcich analyzovanému účtovnému obdobiu.

„Minimálne zdanenie vo forme dorovnávacej dane sa zabezpečí pomocou systému dvoch vzájomne prepojených pravidiel, ktorými sú pravidlo zahrnutia príjmov a pravidlo pre nedostatočne zdanené zisky," uviedlo ministerstvo financií.

Slovensko sa môže navyše rozhodnúť prijať pravidlá pre vnútroštátne minimálne zdanenie v podobe kvalifikovanej vnútroštátnej dorovnávacej dane. Novým zákonom sa má do nášho právneho poriadku prevziať príslušná európska smernica.

Právne predpisy v súčasnosti neupravujú pravidlá minimálneho zdanenia príjmov daňovníkov. „Návrh smernice reflektuje odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj," upozornil rezort financií.

Tá v procese svojho úsilia o ukončenie daňových praktík umožňujúcich nadnárodným podnikom presunúť zisky do jurisdikcií s nulovým alebo veľmi nízkym zdanením vypracovala súbor medzinárodných daňových pravidiel.

💡
Príjmy nadnárodných skupín pôsobiacich v EÚ sa majú zdaňovať na úrovni minimálnej 15-percentnej efektívnej sadzby dane.

Komentáre

Najnovšie