Prejsť na obsah

Už vo februári môžu podniky požiadať o ďalšie dotácie na energie

Unsplash

Podporu pripravuje ministerstvo hospodárstva pod vedením Karla Hirmana.

BRATISLAVA 5. januára (SITA) – Vo februári príde ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na zvýšené ceny elektriny a plynu. Dnes o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Ide o pokračovanie pomoci podľa Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, ktorú ministerstvo poskytovalo už v decembri minulého roka.

Oprávneným žiadateľom bude každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, je poskytovateľom služby alebo predajcom tovaru, bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania, vrátane samospráv, občianskych združení či domovov sociálnych služieb.

Oprávnené obdobie, ako i ďalšie parametre možností čerpania spresní rezort v závislosti od vývoja situácie s cenami energií. Aktualizované informácie budú zverejňované na webovom sídle ministerstva https://energodotacie.mhsr.sk/.

„V rámci uvedenej výzvy bude v tomto prípade poskytnutá pomoc aj odberateľom elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30-tisíc kWh a odberateľom plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100-tisíc kWh, ktorí splnia podmienky výzvy,“ priblížil rezort hospodárstva.

Ide o odberateľov elektriny a plynu, ktorí sú podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach zraniteľnými odberateľmi, tzv. malé podniky, a ktorým dodávka elektriny a plynu podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Rezort upozorňuje, že nejde o odberateľov elektriny a plynu v domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a plynu podľa nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.

💡
Rezort hospodárstva chystá ďalšiu výzvu na pomoc proti vysokým cenám energií.

Komentáre

Najnovšie