Prejsť na obsah

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce je čoraz bližšie k výrobe energie

Unsplash

Slovenské elektrárne oznámili, že blok prechádza do stavu energetického spúšťania.

BRATISLAVA 16. januára (SITA) – Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce je bližšie k spusteniu. Slovenské elektrárne dnes oznámili, že prechádza do etapy energetického spúšťania.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

V tejto etape uvádzania do prevádzky sa zvyšuje výkon reaktora v prvom kroku na 5 % a vykonávajú sa ďalšie testy. Simulujú sa aj situácie, ktoré elektráreň v bežnej prevádzke pravdepodobne nikdy nezažije.

„Výkonová hladina sa bude zvyšovať postupne, až do dosiahnutia 100 % nominálneho výkonu. Pri každej výkonovej hladine sa vykonáva séria vopred naplánovaných a Úradom jadrového dozoru SR schválených testov,“ informovali Slovenské elektrárne.

Pri zvýšení výkonu reaktora na 20 %, keď sa v parogenerátoroch produkuje už dostatočné množstvo pary, bude prvý turbogenerátor a neskôr aj druhý turbogenerátor prifázovaný k elektrizačnej sústave a do siete začnú tiecť prvé megawatthodiny nízkouhlíkovej elektriny.

„Úplnú funkčnosť tretieho bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí úspešné ukončenie fázy 144-hodinového preukazného chodu na plnom výkone,“ doplnil slovenský výrobca elektriny.

Začiatkom januára Slovenské elektrárne úspešne ukončili prvú etapu uvádzania nového jadrového bloku do prevádzky, tzv. fyzikálne spúšťanie. Jeho súčasťou boli desiatky predpísaných skúšok, predovšetkým sa museli vykonať tlakové skúšky hermetickej zóny, primárneho okruhu a parogenerátorov, overiť funkčnosť systémov riadenia a ochrany reaktora a vykonať komplexné skúšky na overenie všetkých charakteristík aktívnej zóny reaktora.

„Najprv bez riadenej štiepnej reakcie, neskôr pri minimálnom výkone. Správu o výsledkoch fyzikálneho spúšťania Slovenské elektrárne odovzdali Úradu jadrového dozoru SR, ktorý 13. januára 2023 vydal súhlas na ďalšiu etapu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky – energetické spúšťanie,“ konštatovali Slovenské elektrárne.

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko už tento rok stane energeticky sebestačné. Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.

💡
Slovenské elektrárne pokračujú v uvádzaní tretieho mochovského bloku do prevádzky.

Komentáre

Najnovšie