Prejsť na obsah

Štatutári pozor! Aj zo symbolickej výplaty musíte platiť odvody

Unsplash

Cieľom novely je zabrániť špekuláciám a zneužívaniu systému.

BRATISLAVA 26. januára (SITA) – Novela zákona o zdravotnom poistení si od začiatku tohto roka posvietila aj na štatutárov v eseročkách.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Tí budú musieť odvádzať zdravotné odvody aspoň zo sumy životného minima. A to aj keď si vyplácajú iba symbolickú mzdu.

Upozorňuje na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax.

Kým v minulom roku konateľ so symbolickou mesačnou odmenou nemusel platiť zdravotnej poisťovni stanovenú minimálnu výšku zdravotného poistenia, v tomto roku je povinný aj pri nízkom príjme odviesť zdravotné odvody mesačne najmenej vo výške 32,81 eura.

Vlani mal konateľ firmy so symbolickou, napríklad desaťeurovou mesačnou odmenou niekoľko výhod.

Na základe výšky príjmu nemusel platiť preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške 79,31 eura, ale pri príjme desať eur mesačne odviedol do zdravotnej poisťovne 1,40 eura.

Ako upozorňuje advokátska kancelária, konatelia naviac mohli zo svojej pozície benefitovať pri získavaní maximálnej výšky materského alebo tehotenského a pred niekoľkými rokmi aj pri získaní aspoň minimálneho dôchodku. V tomto roku sa však pravidlá pre zdravotné poistenie menia.

Novela zákona zaviedla od začiatku tohto roka minimálne poistné tak pre štatutárov spoločností, ako aj pre nízkopríjmových zamestnancov.

S cieľom zabrániť špekulatívnym pracovným úväzkom a vyhýbaniu sa odvodovým povinnostiam už musia aj nízkopríjmoví zamestnanci platiť minimálne odvody zo sumy životného minima. Jeho výška je v súčasnosti na úrovni 234,42 eura.

„Keďže výška preddavku zdravotného poistenia sa vypočítava ako 14 % z príjmu, znamená to, že aj nízkopríjmový zamestnanec zaplatí zdravotnej poisťovni odvody mesačne vo výške minimálne 32,81 eura. To sa vzťahuje aj na štatutárov so symbolickým príjmom,“ upozorňuje daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Od začiatku tohto roka sa pre zamestnancov zavádza minimálny základ pre odvod poistného na zdravotné poistenie. Najnižší možný vymeriavací základ na platenie zdravotných odvodov je vo výške životného minima pre plnoletú osobu, čo je aktuálne 234,42 eura.

Minimálny odvod z tejto sumy dosiahne 14 percent, teda 32,81 eura. Ak by vypočítaný odvod poistného nedosiahol túto minimálnu výšku, zamestnanec bude musieť doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa. Povinnosť doplatku sa týka iba zamestnanca, odvodová povinnosť zamestnávateľa z dôvodu nezvyšovania ceny práce zostáva nezmenená.

Povinnosť platiť aspoň minimálny odvod sa nevzťahuje na poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu. Ide napríklad o dôchodcov, osoby evidované na úrade práce, či osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi.

Zamestnanci doposiaľ na rozdiel od samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nezamestnaných nemali zákonom určený minimálny vymeriavací základ.

Zamestnancovi stačil akýkoľvek čiastkový úväzok na to, aby uhrádzal poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy reálne vyplatenej z tohto úväzku. Podľa ministerstva zdravotníctva sa tak špekulatívne uzatvárali pracovné pomery napríklad na desatinový pracovný úväzok, vďaka čomu tieto osoby platili mesačne poistné na úrovni niekoľko eur a mali zabezpečené verejné zdravotné poistenie v plnom rozsahu.

Ak by pritom boli dobrovoľne nezamestnaní, boli by povinní platiť poistné na úrovni minimálnej výšky odvodu pre dobrovoľne nezamestnaných, čo je pre tento rok suma 84,77 eura.

💡
Aj štatutári eseročiek už musia platiť zdravotné odvody najmenej zo sumy životného minima.

Komentáre

Najnovšie