Prejsť na obsah

Stabilizačný príspevok sa bude týkať aj opatrovateľov a zdravotníkov v sociálnych zariadeniach

Unsplash

Dnes o tom s pripomienkami rozhodla vláda.

BRATISLAVA 29. decembra (SITA) – Opatrovatelia a zdravotníci v zariadeniach sociálnych služieb či zdravotnícki zamestnanci v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tých všetkých sa bude týkať stabilizačný príspevok.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Vo štvrtok o tom s pripomienkami rozhodla vláda. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR totiž zdôrazňuje, že aj v organizáciách v jeho pôsobnosti hrozí reálny odliv zdravotníckych pracovníkov a iných profesií. Je preto podľa neho nevyhnutné, vytvoriť podmienky na ich stabilizáciu.

„Navrhuje sa zohľadnenie samotnej fluktuácie na jednotlivých pozíciách sumou stabilizačného príspevku (od 2 000 eur po 4 000 eur) a mechanizmus vrátenia pomernej časti stabilizačného príspevku v prípade, ak ten ktorý zamestnanec nesplní stanovenú podmienku poskytnutia stabilizačného príspevku odpracovať 3 roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú dohodu o jeho poskytnutí," uvádza rezort práce. Nariadenie vlády bude platiť od začiatku budúceho roka.

Príspevok pre sestru a fyzioterapeuta bude vo výške 4 000 eur, pre zdravotníckych asistentov, sanitárov a opatrovateľov v sume 3 000 eur a pre iných odborných pracovníkov, opatrovateľov v teréne, zamestnancov odborného tímu a zamestnancov skupín 2 000 eur.

„Navrhovaná výška príspevku pre jednotlivé pracovné pozície zohľadňuje okrem samotných možností štátneho rozpočtu riziko fluktuácie, náročnosť práce ako aj aktuálnu diferenciáciu odmeňovania," argumentuje ministerstvo.

Dohromady by podľa jeho predpokladov malo mať na príspevok nárok 26 161 zamestnancov. Celková výška dotácie by mala byť približne 69,3 mil. eur.

Vzhľadom na podmienky, ktoré musia byť v súvislosti s poskytnutím príspevku splnené a samotnú výšku príspevku na niektorých pozíciách, však rezort počíta s tým, že približne 15 % z oprávnených zamestnancov, nebude mať o príspevok záujem. Navýšenie rozpočtu preto požaduje v sume 59,9 mil. eur.

Kabinet vo štvrtok schválil aj nariadenie Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

💡
Stabilizačný príspevok dostanú aj zdravotníci a opatrovatelia pracujúci v zariadeniach rezortu práce.

Komentáre

Najnovšie