Prejsť na obsah

Ja  áno. V predchádzajúcej práci sme sa rozhodli pridávať každý mesiac blog. Bola som na rade. Chcela som. Mala som veľa myšlienok napísaných na papieri alebo uložených na cloude. Ibaže som sa nevedela rozhodnúť akou cestou ísť, aký názov zvoliť, ako logicky usporiadať text, akú mu dať štruktúru, čo ním chcem povedať a čo by čitateľovi mal priniesť. Spomenula som si na knihu Switch a videla som sa v nej.

Chip a Dan Heathovci popisujú mnoho príkladov toho, ako sa dajú veci zmeniť, čo všetko nás dokáže ovplyvniť, aby sme sa zmeny vzdali. Hlavnými entitami nášho príbehu sú jazdec, slon a cesta. Inými slovami rácio, emócie a podmienky. Ako teda na zmenu? Nasmerujte jazdca, motivujte slona a upravte cestu. A zmeny budú viditeľné. Príjemná teória a teraz prax. Trošku iná, že áno?

Nasmerujte jadzca

Naše racionálne ja. Jeho silnými stránkami je vytvorenie vízie, imaginárne namaľovanie obrazu. Je ochotný urobiť krátkodobé ústupky, pretože z dlhodobého hľadiska majú viac výhod. Žiaľ, je častokrát paralyzované voľbou. Kladie si otázku, ktorou cestou sa vybrať? Analyzuje. Robí si rešerš na všetky dostupné cesty. Pochybuje. Zvažuje hrozby v jednotlivých možnostiach. Orientuje sa viac na problémy, ako na riešenia.

Ako mu môžeme pomôcť? Nasmerujeme ho, teda nášho pomyselného jazdca. Ukážete na cieľ a popíšte kľúčové kroky k zmene. Konkrétne, hmatateľne. Musíte sa posunúť od všeobecnej roviny ku konkrétnej.

Pri písaní tohto textu sa u mňa často krát ozýval jazdec. Nevedel, ktorou cestou ísť. Zahrabala som sa do tipov a trikov ako na to. Písanie bolo paralyzované voľbou. Ten pocit, že chcete ale žiaden text „nie je dosť dobrý“. Pomohli mi však konkrétne rady od Aničky a Michala ako text postaviť.

Motivujte slona

Naše emócie. Bolo by skvelé veriť, že naše správanie je racionálne. Viac nás však ovplyvňujú emócie.  Potrebujeme veci vidieť, precítiť a následne bude aj zmena jednoduchšia. Sú dni, kedy je jednoduchšie držať sa novej vízie. A sú dni, kedy to také ľahké nie je. Zatiaľ čo jazdec potrebuje kompas, slon potrebuje motiváciu. Každodennú. Ako môžeme pomôcť slonovi?

Precítiť, že zmena je potrebná. Napríklad mojou túžbou bolo zmeniť všetko hneď. A pokiaľ sa tak nestalo, cítila som silný pocit zlyhania. Pričom kľúč bol len v uvedomení si, že robiť chyby je v poriadku. Nabudúce si to „uľahčím.“ Pôjdem cestou malých krokov. Môžem zmenu okresať a pomôcť sebadôvere rásť. Odmeniť sa. Nielen čokoládovou tyčinkou za tento odsek. Pozrieť sa na malé víťazstvá, ktoré môžem vidieť každý deň.

Slon však naďalej tvrdohlavo prestupoval na jednom mieste. Postupne nastala zmena. Pribúdali slová a tentokrát ostávali bez mazania. Videla som, že písanie ide, precítila som to a nastala zmena. Okolie ma podporilo a pozitívne „nakazilo“. Potom to už ide samo.

Upravte cestu

Čo často krát vyzerá ako problém osobnostný, je len problém situačný. Ak je situačný, vieme situáciu ovplyvniť. Za všetkým je „len“ psychológia. Napríklad, ľudia zjedia viac pukancov, pokiaľ ich majú vo väčšom vedierku. Zmena situácie nie je raketová veda. Stačia len menšie vedierka. Skúste vybudovať návyk.

Spomenula som si na radu „ráno zjedz svoju žabu“ (venované Francúzom), a tak som začala písať. Niekoľkokrát za sebou. Skúste. Pomaly, postupne a natrvalo. Prekvapíte samých seba, ako som sa prekvapila ja.

 

Zdroj: Chip Heath & Dan Heath Zmena/Switch

 

 

 

 

Komentáre

Najnovšie