Prejsť na obsah

Plán obnovy: vláda dala zelenú krízovým opatreniam pre rezort zdravotníctva

Unsplash

Viaceré reformy a investície meškajú.

BRATISLAVA 25. januára (SITA) – Vláda mešká pri realizácii štyroch investícií a dvoch reforiem z cieľov plánu obnovy.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Kabinet preto dnes schválil nevyhnutné krízové opatrenia pre Ministerstvo zdravotníctva SR. Vyplýva to z materiálu, ktorý dnes na rokovanie vlády predložil vedúci Úradu vlády SR Július Jakab.

Ide o investície do výstavby obnovy staníc záchrannej zdravotnej služby, obnovy vozového parku záchrannej zdravotnej služby, výstavby, rekonštrukcie a vybavenia novej siete nemocníc a investíciu do digitalizácie v zdravotníctve.

Medzi meškajúce reformy patrí optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti a reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

„Už vopred sme vedeli, že projekty sú veľmi na hrane," priznal po rokovaní vlády dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Niektoré časti projektu sú podľa neho v predstihu a niektoré meškajú. „Budeme o týchto veciach častejšie diskutovať a budeme spolupracovať tak, aby sme všetky časové limity, ktoré máme, splnili," povedal.

V súvislosti s meškaním pri výstavbe nemocnice Rázsochy uviedol, že o týchto problémoch vie. „Riešime ich tak povediac za jazdy, myslím si, že o tie peniaze neprídeme," dodal Lengvarský.

Jednou z meškajúcich investícií je podľa materiálu výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby v celkovej sume 30,6 milióna eur. Do konca druhého kvartálu 2025 by sa malo vybudovať alebo zrekonštruovať aspoň 55 staníc.

„Národná implementačná a koordinačná autorita hodnotí včasnú implementáciu ako vysoko rizikovú, najmä pre preukázateľnú nečinnosť, tak na strane sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj zo strany Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby,“ uvádza sa v materiáli. Riziko neplnenia investície podľa úradu vlády priamo ohrozuje financie z plánu obnovy.

V časovom sklze je podľa materiálu aj investícia do obnovy vozového parku záchrannej zdravotnej služby v hodnote 22,2 milióna eur.

„Národná implementačná a koordinačná autorita eviduje výrazné omeškanie v rámci vyhotovenia a dodania finálnej súťažnej špecifikácie pre všetky typy vozidiel, ktorú sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti a reforiem Ministerstva zdravotníctva SR mala dodať do konca štvrtého kvartálu 2021, teda aktuálne viac ako ročné omeškanie,“ upozorňuje úrad vlády.

V súvislosti s výstavbou nových nemocníc z plánu obnovy podľa materiálu chýba komplexný harmonogram prípravy celého projektu výstavby novej univerzitnej nemocnice Rázsochy. Samotný projektový tím pre nemocnicu Rázsochy je dlhodobo odborne nekompletný a kriticky poddimenzovaný.

„Paralelne prebieha niekoľko náročných procesov, ako kontrola rozsahu a správnosti projektovej dokumentácie, povoľovacie procesy, príprava stavebných postupov, ktoré aktuálne zastrešuje jedna osoba,“ upozorňuje úrad vlády. Tvrdí, že chýba osem až desať odborných kapacít, ktoré v tejto fáze projektu mali plnohodnotne plniť svoju úlohu.

Rezort zdravotníctva tiež podľa úradu vlády musí pridať pri realizácii investície do digitalizácie v zdravotníctve.

Do konca tohto roka by sa mal obstarať navigačný systém na liečbu fibrilácie predsiení v troch ústavoch srdcovo cievnych chorôb, digitalizovaná rádiológia, digitalizovaná patológia a centrálne riadenie nemocníc v celkovej hodnote 41 miliónov eur.

Do konca marca tohto roka by sa mal upraviť zákon o optimálnej sieti záchrannej zdravotnej služby a zaviesť nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Ide o záväzok v rámci reformy optimalizácie siete akútnej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva podľa úradu vlády mešká aj pri reforme integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

💡
Kabinet schválil krízové opatrenia pre rezort zdravotníctva k realizácii investícií z plánu obnovy.

Komentáre

Najnovšie