Prejsť na obsah

Odchod mladých či slabý systém vzdelávania. To sú hlavné problémy Slovenska podľa SOPK

Unsplash

Predčasné voľby by turbulentnú politickú situáciu mohli ešte zhoršiť, tvrdí Mihók.

BRATISLAVA 24. januára (SITA) – Rizikom pre Slovensko je najmä strednodobá a dlhodobá udržateľnosť ekonomiky v oblasti ľudských zdrojov.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Tento rok preto podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) bude rizikový.

Dôvodom je najmä pre hromadenie negatívnych faktorov z predchádzajúcich období v oblasti slovenskej ekonomiky, ako aj v rámci spoločného trhu Európskej únie.

Tá sa podľa predsedu komory Petra Mihóka v tejto oblasti správa nekoncepčne s malým akcentom na potreby firiem členských krajín.

„Skutočnosť, že s vysokou pravdepodobnosťou rok 2023 bude volebným rokom, že súčasná vláda neukončí štvorročný mandát, znamená akceleráciu politických turbulencií, ktoré už tradične majú negatívny dopad na ekonomiku krajiny,“ poznamenal Mihók.

Tak súčasná, ako aj budúca vláda si musí podľa neho uvedomiť, že stredno a dlhodobá udržateľnosť ekonomických a spoločenských cieľov je výrazne ohrozená v oblasti ľudských zdrojov.

To súvisí s poklesom počtu obyvateľov v aktívnom veku, kde hlavným faktorom je sociálna situácia mladých ľudí.

„Ďalej je to odchod kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia, ako aj samotná úroveň a štruktúra vzdelania na všetkých jeho stupňoch. Alarmujúci stav slovenského zdravotníctva má tiež priamy negatívny dopad na trh práce,“ pokračoval Mihók.

Výrazný rast zadlženosti krajiny predstavuje podľa neho neprimerané zadlženie budúcich generácií a pokles použiteľných rozpočtových prostriedkov už v blízkej budúcnosti.

Investície z Fondu obnovy podľa obchodnej komory idú len v menšej miere do vývoja a rozvoja tých oblastí, ktoré majú potenciál generovať budúce zdroje.

„Toto sú faktory, ktoré si musia uvedomiť predovšetkým tí, ktorí majú ambície riadiť túto krajinu a treba povedať, že pôjde o náročnú, ale zvládnuteľnú úlohu, pokiaľ ju budeme realizovať profesionálne a bez nánosov populizmu,“ dodal Mihók.

💡
Tento rok bude podľa SOPK rizikový.

Komentáre

Najnovšie