Prejsť na obsah

Od jedného do šestnástich eur. Toľko si domácnosti priplatia za plyn

Unsplash

Pokiaľ využívate plyn na varenie, kúrenie aj zohrievanie vody, pripravte si 16 eur.

BRATISLAVA 4. januára (SITA) – Minimum jedno euro a maximum 16 eur. Toľko navyše si nájdu od nového roka domácnosti na faktúrach za plyn.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Domácnosť, ktorá využíva plyn len na varenie, si v tomto roku priplatí mesačne za plyn 1,15 eura. Ak využíva slovenská domácnosť plyn prevažne na varenie a ohrev vody, zvýšia sa jej mesačné náklady za plyn o 7,80 eura. Najviac si mesačne priplatia domácnosti využívajúce plyn na varenie, ohrev vody aj kúrenie, a to 15,92 eura.

Vyplýva to z údajov, ktoré po schválení regulovaných poplatkov za distribúciu a prepravu plynu a po prijatí mimoriadnych vládnych opatrení zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ak by neplatili mimoriadne opatrenia vlády, domácnosti by si v tomto roku priplatili za plyn mesačne od 5 eur do 203 eur.

Úrad teda definitívne rozhodol o cenách za distribúciu plynu, ako aj o cenách za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov na rok 2023.

Vplyvom nárastu trhových cien plynu sa celkovo zvýšili regulované poplatky za distribúciu plynu pre všetkých odberateľov v priemere o 20 % a maximálnych regulovaných koncových cien plynu pre zraniteľných odberateľov, vrátane domácností, v priemere o zhruba 200 %.

„Avšak v prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov, na základe mimoriadnych opatrení vlády, sa skutočne uplatňované ceny za dodávku plynu v roku 2023 zvýšia priemerne o necelých 16 %. Prijaté mimoriadne opatrenia vlády majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu,“ upozornil hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Regulované poplatky za distribúciu plynu vzrástli v porovnaní s minulým rokom v priemere o 20 %. Zatiaľ čo úroveň infraštruktúrnych nákladov na prevádzku distribučnej siete ostáva stabilná, výrazne podľa regulačného úradu narástli náklady na nákup zemného plynu pre účely pokrytia fyzických strát v distribučnej sieti.

„Miera fyzických strát v distribúcii sa síce znížila v súlade s nastavenou metodikou regulácie, avšak dramatický nárast trhových cien plynu počas roka 2022 mal zásadný vplyv na uvedené náklady. Prevádzkovateľ distribučnej siete totiž nakupuje plyn na neregulovanom trhu. Výsledkom je stabilná úroveň poplatkov za prístup do distribučnej siete a nárast variabilných poplatkov reflektujúcich zvýšené náklady na straty v distribúcii,“ vysvetlil Igaz.

Regulované poplatky za prepravu plynu pre domácnosti zostávajú v porovnaní s vlaňajškom nezmenené.

Maximálna regulovaná cena za dodávku zemného plynu pre domácnosti a iné skupiny zraniteľných odberateľov na rok 2023 vzrastie v priemere o viac ako trojnásobok v porovnaní s rokom 2022. Úrad zohľadnil v regulovaných cenách dodávky plynu oprávnené náklady dodávateľov na nakúpený plyn pre svojich zraniteľných odberateľov v súlade s platnou legislatívou.

Dodávatelia totiž nakupujú plyn na voľnom trhu, kde trhové ceny plynu za rozhodujúce obdobie vzrástli v priemere o viac ako 350 %. Maximálna regulovaná cena za dodávku zemného plynu pre domácnosti a iné skupiny zraniteľných odberateľov na rok 2023 však bola mimoriadnymi opatreniami vlády zastropovaná.

„Úrad nemá kompetenciu na právne záväzný výklad daných mimoriadnych opatrení, avšak našou snahou je prispieť k lepšej orientácii odberateľov o uplatňovaných cenách a podmienkach v regulovaných odvetviach. Odporúčame odberateľom pozorne preskúmať uvedené opatrenia vo všeobecnom hospodárskom záujme a nariadenie vlády, sledovať zverejnené cenníky za dodávku zemného plynu a dôsledne uplatňovať svoje práva u dodávateľov zemného plynu,“ uzavrel predseda ÚRSO Andrej Juris.

💡
Domácnosti si v tomto roku priplatia za plyn mesačne od jedného eura do 16 eur.

Komentáre

Najnovšie