Prejsť na obsah

Odosobnený pohľad časti bývalých zamestnancov Goldee: Uveďme veci na pravú mieru

Včera sme priniesli viacero informácií o konci slovenského startupu Goldee. V úvodnom článku sme informovali o tom, čo sa vlastne stalo. Neskôr sa k nám dostalo stanovisko bývalých zamestnancov. Nasledovali ďalšie informácie, kvôli ktorým Goldee skončilo a na záver sme sa dočkali aj stanoviska CEO startupu Tomáša Barana, ktorý sa však stále nevyjadril k zverejneným informáciám, ako nám včera sľúbil.

Aktuálne po vydaní, pred aktualizáciou o 19:00

Dnes sme dostali anonymný mail od bývalého zamestnanca Goldee, ktorý kvôli zmluve o mlčanlivosti musí zostať v anonymite. Nie je to však jednostranný pohľad na vec, ako by ste možno čakali. Pohľad bývalého zamestnanca tohto startupu je skôr neutrálny a vinu za to, čo sa stalo dáva obom stranám. Síce niektorým častiam článku nerozumieme ani my, avšak nižšie uvedený text prešiel len malými gramatickými a štylistickými úpravami a v nezmenenej forme vám ho prinášame.

Aktualizované – 19:00

Anonymný email, ktorý sme dnes dostali od bývalého zamestnanca Goldee, bol ako pred chvíľou vysvitlo draftom, ktorý čakal na finálnu úpravu a dokončenie a dostal sa k nám skôr, ako bolo potrebné. Až teraz máme k dispozícii finálne vyjadrenie (v malej miere líšiace sa od pôvodnej verzie), ktoré však nie je vyjadrením jednotlivca, ale vyjadrením časti bývalého tímu startupu Goldee. Samozrejme, kvôli uzavretej zmluve o mlčanlivosti a tým súvisiacej potrebnej anonymite, nemôžeme uviesť mená členov tímu, ktorí za týmto vyhlásením stoja. Ako pôvodný text, tak aj tento, málo pozmenený, prináša odosobnený pohľad časti bývalých zamestnancov Goldee na to, kde nastali chyby, ktoré mali toto všetko za následok. Podľa nich za túto situáciu môžu obe strany, teda ako oni, bývalí zamestnanci, tak aj CEO Goldee Tomáš Baran. Aj napriek niektorým častiam článku, ktoré nám nie sú úplne jasné, uvádzame nasledujúce vyjadrenie v nezmenenej originálnej podobe.

V Goldee sme pracovali od začiatku bez nároku na honorár, a vôbec nám to nevadilo. Mrzí nás akurát, že nám boli sľúbené akcie a ešte mnoho iných skutočností, ku ktorým sme sa nedostali, no chápeme, že ich už neuvidíme – s týmto rizikom sme predsa do toho šli.
Súkromné firemné záležitosti si ale plánujeme vybaviť interne, medzi sebou, v intenciách našich dohôd. Poznáme Tomáša Barana dobre – je to tvrdý a zásadový človek, ktorý veľmi ťažko robí kompromisy. No určite to nie je typ šialenca, ktorý cielene ublíži ľudom. Iste, pod vplyvom emócií je človek schopný všetkého, ale sme ľudia a predsa sa kvôli jednej hádke o špinavých ponožkách nevyvraždia manželia.

Podnikať na Slovensku nie je jednoduché (už len preto, že startup na to, aby mohol fungovať, musí mať status firmy a nemá podporu od štátu, ale len byrokratické požiadavky) a je pochopiteľné, že každý robí chyby.

Tomáš Baran ako CEO mal možnosť rozhodnúť sa akokoľvek, podľa svojho uváženia, a aj sa rozhodol. Nestretlo sa to s vôľou zamestnancov, výsledkom čoho je pochopiteľná frustrácia, na ktorú reagujeme každý po svojom (a každý má na to právo). Nech už bolo rozhodnutie Tomáša Barana akékoľvek (a priznávame, že sme sa nezhodli), považujeme to za interné informácie o ktorých vieme iba my a strategickí partneri. Tento fakt rešpektuje každý člen teamu a nemá zmysel sa v tom ďalej mediálne špárať, pretože sa dozvieme iba interpretácie pravdy, a nie pravdu samotnú.

Tomáš sa vzdal CEO postu, no odmietol dovoliť teamu dotiahnuť Goldee do konca, pretože medzi teamom a ním neexistovala názorová koherencia. To sa ale žiaľ stáva  – a nie iba v podnikaní.

Kritiku dokáže napísať každý, poďme ale skúsiť pochopiť, aký knowledge nám to prináša, a pomôcť nám zvládnuť toto neľahké obdobie.

V prvom rade sa na Slovensku vykryštalizoval team, aký nemá obdobu, a už teraz je na naše hlavy veľmi dravá poľovačka. Sú tu šikovní marketéri, dizajnéri, hardvéristi, softvéristi, backenďáci… Môžete si vyberať.

Po ďalšie tu existuje CEO, ktorý si ide za svojím aj keď má na stole státisíce eur a v kritickej chvíli dokáže prijať zodpovednosť. Či sa s tým stotožňujeme alebo nie, na toto má guráž málokto. Najmä na Slovensku.

Áno – nezhodli sme sa a Tomáš urobil mnoho chýb. Aj ľudských. My ale tiež. No práve to nás posúva – ochota robiť ich a poučiť sa z nich. Napísalo sa veľa a veľká časť informácií je žiaľ pravda – dôležité ale je, ako na ňu nahliadame! Ak sa na ňu pozrieme múdrym, pokojným okom, tak uvidíme team veľmi šikovných mladých ľudí, ktorí sa nepohodli a je pochopiteľné, že každý člen si háji svoje záujmy, či už na základe svojich snov, sľubov, alebo rozmarov. Nemá význam sa v tom špárať, takéto prípady sú na bežnom poriadku. Dôležité je ale uvedomiť si, akú hodnotu majú tieto skúsenosti. Alebo sa na to pozrime intolerantným okom a zverejňujme aj naďalej články vytrhnuté z kontextu štvorročného fungovania Goldee a rozhadzujme nad tým rukami – vybrať si môže každý z nás.

Faktom ale ostáva, že aj neúspech má svoje miesto v našich životoch, a nech už boli dôvody akékoľvek, výsledkom sú bohaté skúsenosti a chuť postaviť sa, oprášiť zakrvavenú hubu a bežať ďalej. Veď cieľ je ešte stále pred nami.

Ďakujeme všetkým za podporu a prajeme príjemné sviatky,

Goldee team

Komentáre

Najnovšie