Prejsť na obsah

Napriek neistej situácii VÚB očakáva dobrý rok a nárast zisku

Unsplash

Banke čistý zisk vyrástol v roku 2022 o tretinu na 107 miliónov eur.

BRATISLAVA 16. januára (SITA) – Vyššie úrokové sadzby tradične bankovým domom prajú. Aj VÚB tak očakáva vyššiu ziskovosť v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

💡
Krátke zhrnutie nájdete na konci článku.

Avšak sú opatrní v očakávaniach pre neutíchajúcu diskusiu o regulačných rámcoch a možných dodatočných daniach a poplatkoch v bankovom sektore.

„Taktiež sme veľmi opatrní v očakávaniach, pre neprestajne sa meniaci makroekonomický vývoj a neisté predikcie hlavných ukazovateľov. Napríklad Národná banka Slovenska veľmi výrazne zmenila v rámci pol roka prognózy ekonomického rastu aj inflácie, a to oboma smermi,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca spoločnosti Dominik Miša.

VÚB banka rovnako vníma veľmi pozorne nesúlad rastu úverov a vkladov na bankovom trhu, čo môže časom podľa Mišu spôsobiť vysoké hodnoty ukazovateľa pomeru úverov k vkladom klientov.

Preto obozretne sledujú vývoj ich bilancie a sústredia sa na vyvážený rast. „V oblasti retailu si plánujeme udržať našu trhovú pozíciu a rastové trendy tak retailových úverov ako aj retailových depozít. Zameriame sa aj na získavanie nových zákazníkov, resp. aktiváciu zákazníkov,“ skonštatoval Miša.

V oblasti firemného bankovníctva si chce VÚB podľa Mišu udržať pozíciu lídra na trhu a zamerať sa na ďalšie služby v rámci regionálnych bankových služieb ako aj pri globálnych transakciách.

„Okrem zamerania na prevádzkovú efektívnosť, zvyšovanie produktivity distribučnej siete a alokácie zdrojov tam, kde vytvárajú hodnotu, sa sústredíme aj na relevantné príležitosti v oblasti projektového a realitného financovania na trhu pri primeranom riziku a návratnosti,“ uviedol Miša.

Ku koncu septembra 2022 dosiahla banka podľa individuálnej účtovnej závierky čistý zisk 106,9 mil. eur pri medziročnom náraste o 33,8 %. Konsolidovaný zisk celej skupiny VÚB vzrástol o 16,4 % na 102 mil. eur.

„VÚB banka síce zaznamenala spomalenie vývoja z pohľadu komerčnej výkonnosti pre výraznú neistotu, ktorá zavládla v celom svete vzhľadom na vojnu na Ukrajine. Komerčná výkonnosť však aj naďalej ostala uspokojivá, čo sa prejavilo rastom bilancie,“ povedal Miša.

Čo sa týka finančnej výkonnosti, pozitívne sa vlani podľa neho prejavilo postupné zvyšovanie úrokových sadzieb, ako aj snaha banky o zatraktívnenie komplexných služieb, ako napríklad poradenstvo, sprostredkovanie a investovanie a s nim spojený nárast poplatkových výnosov.

Na strane nákladov si udržali uspokojivú úroveň vďaka ich zameraniu na efektivitu procesov a úsporám administratívnych nákladov. „Zachovali sme si obozretný prístup k riziku a mohli sme si tak dovoliť aj nižšiu tvorbu opravných položiek pre tieto straty,“ poznamenal Miša.

Všeobecná úverová banka vznikla 1. januára 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemných klientov na území SR zo Štátnej banky československej ako štátny peňažný ústav.

V roku 1992 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť patriacu pod Fond národného majetku SR. Koncom roku 2001 získala väčšinový podiel vo VÚB talianska banková skupina IntesaBci, v súčasnosti Intesa Sanpaolo.

💡
VÚB banka očakáva v tomto roku vyššiu profitabilitu.

Komentáre

Najnovšie